Klucz, czyli wstęp do ezoteryki

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten artykuł to moje osobiste przemyślenia. Opisuję w nim co jest najważniejsze według mnie, by móc zająć się ezoteryką.

W praktyce ezoterycznej ogromną rolę odgrywa etyka. Na początku człowiek powinien uporządkować siebie, swoje życie oraz podejście do ludzi. Każdy człowiek ma indywidualny system wartości dany od urodzenia. Zauważanie pewnych zmiennych, które wpłynęły na kształtowanie się osoby, powinno rozpocząć się najpierw, przed jakimkolwiek działaniem, które mogłoby doprowadzić do otwarcia trzeciego oka, rozwoju zdolności psychicznych i paranormalnych, psychotronicznych. Niebezpieczne jest wchodzić w głębsze praktyki bez przygotowania. Jak napisałem wcześniej każdy człowiek dostał pewien zapas zasad, wtedy gdy się urodził. Te zasady to w jednej trzeciej geny rodziców, w jednej trzeciej zasady które w sobie wypracował na przestrzeni wieków podczas wcielania się i w jednej trzeciej jest to cząstka dana przez Absolut. Ta ostatnia stanowi najczystszą cześć człowieka. Wolność wyboru, wolna wola. To ta część będzie się kształtowała oraz będzie kształtowała człowieka w tym życiu. Są to doświadczenia, które dopiero nadejdą, czysta kartka, tabula rasa.

Każdy początkujący ezoteryk powinien wybrać zestaw zasad, którymi będzie się kierował w swoim życiu. Ukształtowanie ich może zależeć od doświadczeń danej osoby i wyznawanych wartości. Ludzie „EZO” według mnie to wszyscy ludzie, którzy zajmują się poszukiwaniem odpowiedzi dotyczące duchowości, rozwoju. Należy przy tym pamiętać, że wolno przyjąć do siebie wszelkie odpowiedzi, wszelkie zasady, wartości, wolno przyjąć do siebie wszystko, ale nie wszystko złoto co się świeci, nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko daje korzyść. Należy też mieć na uwadze to, że to co przyjmujemy do siebie nie powinno nas zniewalać.

Można zajmować się magią, rozwijać się duchowo, mentalnie, emocjonalnie, lecz problem polega na tym w jaki sposób się to wykorzysta, w jaki sposób wiedza i dany zestaw doświadczeń może zmienić człowieka. Dlatego pozytywne jest najpierw ustalenie rdzenia zasad i wartości, którymi będzie się kierować. Przyjmując wszystko bezkrytycznie można stać się fanatykiem. Wtedy jest już za późno. Człowiek staje się zniewolonym narzędziem nienawidzącym tych, którzy wybrali inne podejście. Może być wtedy agresywny do wszystkich, którzy mają inne poglądy. Prawidłowa postawa to przyjmowanie poprzez krytyczne spojrzenie i zachowanie trzeźwego podejścia.

Poprzez dany zestaw doświadczeń rozumiem doświadczenia życiowe. To one kształtują człowieka. Brak wiedzy zaś pociąga za sobą poważne konsekwencje. To jak jeździć samochodem bez poprzedniej nauki jazdy. Wiedza i doświadczenie. To są dwa czynniki, na których powinno się to wybudzenie opierać.

Zniewoleniem nazywam poddanie się pragnieniom, niewiedzę o sobie oraz brak wolności w podejmowaniu decyzji. Wyzbycie się pragnień, zdobycie wiedzy o sobie i prawdziwej wolności, można osiągnąć jedynie poprzez samoobserwację. Polecam książki Osho. Tam ukryta jest odpowiedź w jaki sposób można się uwolnić.

Życie zgodne z sobą. Bycie sobą. Zasady i wartości które się przyjęło. To wszystko powinno determinować wybory jakie się dokonuje. I wracam tu do etyki. Jest ona czymś stałym. Rdzeniem wokół którego powinien rozwijać się ezoteryk. Jesteś etyczny bądź nie. Nieetyczny ezoteryk prędzej czy później upadnie na dno. Upadnie w czeluść. Zostanie tam albo odbije się od dna. Umrze by żyć albo pozostanie martwym.

Reasumując. Zasady etyczne, bycie zgodnym z sobą i wyznawanymi wartościami, poznawanie siebie, wiedza, doświadczenie, wyzbycie się tego co nas zniewala. To klucz.

Kurs ezoteryki

 1. Klucz, czyli wstęp do ezoteryki
 2. Etyka, czyli granice z odrobiną ezoteryki
 3. Zasadność ezoteryki
 4. Absolut, czyli wszystko jest wszystkim
 5. Miłość, a rozwój duchowy
 6. Mantry, modlitwy, medytacje i oczyszczanie
 7. Paradygmaty Absolutu
 8. Kybalion, skrypt na szybko i własne przemyślenia
 9. Podstawowe medytacje
 10. Płaszczyzny i ciała
 11. Otwieranie i zamykanie czakr
 12. Medytacja według Sahaya Yogi
 13. Czakry, charakterystyka
 14. Jamy i nijamy
 15. Anioły, bogowie instrukcja obsługi

Achiever

W tekście zawarto myśl, wypowiedzianą przez świętego Pawła apostoła w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale szóstym, wersie dwunastym: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić”.

2084
ZRODLO ARTYKULU

8 Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *