Kybalion skrypt na szybko plus własne przemyślenia

I. Siedem zasad plus jedna

1. Zasada Mentalizmu

WSZYSTKO jest Umysłem, Duchem – Niepoznawalnym, Niedefiniowalnym, Uniwersalnym, Nieskończonym, Żyjącym Umysłem. Wszechświat – Mentalne Stworzenie Wszystkiego – Podlega Prawom wszelkich stworzonych rzeczy Zarówno mikrowszechświat jak i makrowszechświat i wieloświat istnieją w Umyśle WSZYSTKIEGO. Wszystko jest umysłem, wszystko myśli.

2. Zasada Odpowiedniości

Jak na górze tak na dole, jak na dole tak na górze. Pozwala człowiekowi wnioskować inteligentnie ze Znanego do Nieznanego Badając w ten sposób, jednostka może zrozumieć anioły.

3. Zasada Wibracji

Nic nie spoczywa, Wszystko się porusza, Wszystko wibruje. Duch wibruje szybciej niż materia, ale obydwa to rodzaj Wibracji Duch – w praktyce jest w spoczynku wibruje najszybciej – intensywność ich i szybkość jest nie zauważalna dla człowieka Materia – wibracje tak niskie, że wydają się być w spoczynku. Wszystko znajduje się w Wibracyjnym ruchu, Można wykorzystać tą zasadę poprzez kierowanie wibracjami swoimi i innych. (Transurfing, Manipulacja Materią i Duchem)

4. Zasada Polaryzacji

„WSZYSTKO jest dualne, WSZYSTKO ma dwa bieguny, wszystko ma swoje pary przeciwieństw, PODOBNE I NIEPODOBNE są tym samym. Przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne w intensywności. Skrajności pasują do siebie wszystkie prawdy to półprawdy, paradoksy. Można zmienić Nienawiść w Miłość swoją i ludzi. Alchemia materii – chemia

5. Zasada Rytmu

„WSZYSTKO płynie tam i z powrotem wszystko ma swoje przypływy, wszystkie rzeczy powstają i opadają,, ruch wahadła objawia się we wszystkim i miara wahnięcia w prawo jest miarą wahnięcia w lewo. RYTM KOMPENSUJE SIĘ. Rytm wahadła działa między dwoma biegunami polaryzacji. Akcja i Reakcja zawsze istnieje. Mentalne prawo Neutralizacji to Polaryzowanie w punkcie w którym chce się pozostać.

6. Zasada przyczyny i skutku

„Każdy skutek ma swoją przyczynę, każda przyczyna ma swój skutek. Wszystko dzieje się zgodnie z Prawem, przypadek jest tylko nazwą nie poznanego Prawa. Jest wiele poziomów przyczynowości, ale nic nie uchodzi Prawu.”

7. Zasada Rodzaju

„Rodzaj jest we wszystkim, wszystko ma swoje Męskie i Żeńskie elementy; Rodzaj objawia się we wszystkich poziomach”.

8. Zasada PLUS to dbanie o pozostałe zasady.

II. Transmutacja mentlana

TRANSMUTACJA MENTALNA – Umysł może być transmutowany z jednego stanu w drugi z jednego stopnia w inny, z jednego bieguna w drugi, z wibracji do wibracji, Prawdziwa Transmutacja jest sztuką mentalną. Transmutować – zmieniać z jednej istoty w inną, transformować. (Ołów złoto) Transmutacja Mentalna – Sztuka zmiany porządku wszechświata na poziomie: Materii – Ciało Siły – Dusza Umysłu – Duch.

III. Istota rzeczywistości

„Poza Wszechświatem Czasu, Przestrzeni i Zmian, zawsze znajduje się ISTOTNA RZECZYWISTOŚĆ – Podstawowa Prawda. Istota – Podstawa zewnętrznej manifestacji podstawowej, podstawa rzeczywistości. Istotna – Prawdziwa, istniejąca, będąca Rzeczywistością. Stan: – bycia rzeczywistym – prawdy – trwały – ważny – ustalany – trwający – taktyczny Prawo – u podstaw i poza zewnętrznymi objawami i przejawami MUSI istnieć Wszechogarniająca Rzeczywistość. NIC NIE ISTNIEJE – WSZYSTKO STAJE SIĘ I ZMIENIA

IV. Wszystko

„To co jest Podstawową Prawdą, Istotną Rzeczywistością jest poza możliwością nazwania, ale Mędrcy nazywają to WSZYSTKO” „Relacja rozumu musi być gościnnie przyjęta i traktowana z szacunkiem” WSZYSTKO jest WSZYSTKIM co naprawdę jest. WSZYSTKO jest nieskończone – w czasie lub wieczne, zawsze istniało i będzie istnieć. COŚ nie może wyjść z NICZEGO. Nigdy nie mogło być na chwilę, bo jest czymś. Nieskończoność przestrzeni Nie istnieje miejsce poza WSZYSTKIM. (Nieskończoność w mocy – ABSOLUTNE), Nie ma niczego co mogłoby ograniczyć WSZYSTKO. WSZYSTKO Niezmienne

V. Zasada Odpowiedniości

Wszystko ma UMYSŁ, ŻYCIĘ, ENERGIĘ i SIŁĘ (Więc człowiek też to ma).

VI. Mentalny wszechświat

Wszechświat jest mentalny – trwający w umyśle WSZYSTKIEGO. DUCH = NIESKOŃCZENIE ŻYJĄCY UMYSŁ „Wszechświat i wszystko co zawiera jest mentalną kreacją WSZYSTKIEGO” WSZYSTKO = UMYSŁ „WSZYSTKO tworzy w swoim Nieskończenie Żyjącym Umyśle niezliczone Wszechświaty, które istnieją przez eony czasu.” „Dla WSZYSTKIEGO stworzenie, rozwój, upadek i śmierć milionów Wszechświatów jest jak mrugnięcie okiem.” „Nieskończony umysł WSZYSTKIEGO jest łonem Wszechświatów.” (WSZYSTKO tworzy jedynie mentalnie bez materiałów ani bez reprodukowania siebie, kom. Kybalion)

VII. Prawo

WSZYSTKO jest ponad każdym Prawem, bo ono jest PRAWEM. RODZAJ – oznacza odnoszenie się do generacji bądź kreacji, Inaczej: RODZAJ oznacza związany z tworzeniem i stworzeniem WSZYSTKO jest ponad każdym Prawem Czyli kiedykolwiek coś jest kreowane bądź generowane na jakiekolwiek płaszczyźnie – materialnej, mentalnej bądź duchowej musi działać prawo rodzaju(manifestuje się ono na każdej płaszczyźnie podczas kreowania). Rodzaj nie jest jednak WSZYSTKIM(Tak jakby WSZYSTKO nie dzieli się na męskie i żeńskie.) (Jednak gdy WSZYSTKO działa na niższych płaszczyznach musi manifestować się jako męskie i żeńskie.) WSZYSTKO jest Prawem, z którego wywodzą się inne prawa i ona im nie podlega. Kiedy WSZYSTKO stwarza (inwoluje) wtedy działają Zasady i Prawa. WSZYSTKO jest JEDNO nie ma rzeczywistej dualności(bo wszystko jest biegunowe.)

VIII. Ja

„JA” świadek tworzenia obrazów mentalnych. TAM gdzie się te obrazy tworzą = „MOJE” „JA” sprawdza i doświadcza pomysły i obrazy „MOJEGO” „Wewnątrz ojcowsko-matczynego Umysłu śmiertelne dzieci są w domu.” „Nie ma nikogo we Wszechświecie kto byłby pozbawiony Ojca i Matki”

IX. Boski Paradoks

„Głupcy wyobrażają sobie że mogą lekceważyć Prawa, gdy zrozumieją względną nierzeczywistość Wszechświata, Mądrzy znając Naturę Wszechświata używają wyższych Praw przeciwko niższym prawom i zmieniają niepożądane w wartościowe, uciekając od bólu niższych płaszczyzn poprzez wibrowanie na wyższych. Orężem mistrza jest transmutacja a nie zarozumiały sprzeciw.” Wszechświat to nieSen dla człowieka, ale to Sen dla WSZYSTKIEGO. PRAWDA Absolutna – Wszechświat to Sen i go nie ma dla WSZYSTKIEGO PRAWDA Relatywna – Wszechświat to Nie-Sen, Wszechświat JEST Dwa bieguny prawdy ABSOLUTNA i RELATYWNA – Prawo Paradoksu aspekt zasady polaryzacji DWIE STRONY PYTANIA –czym jest Prawo Paradoksu? ODPOWIEDŹ: Wszechświat jest kreacją WSZYSTKIEGO czyli jest złudzeniem dla WSZYSTKIEGO, dla Człowieka jest rzeczywisty, bo człowiek żyje w kreacji WSZYSTKIEGO. PYTANIE: Dlaczego wszystko co ma początek i koniec musi być nieprawdziwe? Nierealne? (Dla WSZYSTKIEGO) ODPOWIEDŹ: Bo dla WSZYSTKIEGO nie ma niczego rzeczywistego PYTANIE: Dlaczego nie ma niczego rzeczywistego dla WSZYSTKIEGO? ODPOWIEDŹ: Bo Wszechświat jest zmienny, nietrwały, złożony z czasu, przestrzeni i zmian.

X. Umysł Boga – luźne paradygmaty

ABSOLUTNIE WYŻSZE Rzeczy są znane przez UMYSŁ BOGA. RELATYWNE Rzeczy takie jakimi najwyższe poznanie człowieka je pojmuje. Nie jesteśmy WSZYSTKIM, ale we WSZYSTKIM istniejemy, żyjemy i poruszamy się.

Kurs ezoteryki

 1. Klucz, czyli wstęp do ezoteryki
 2. Etyka, czyli granice z odrobiną ezoteryki
 3. Zasadność ezoteryki
 4. Absolut, czyli wszystko jest wszystkim
 5. Miłość, a rozwój duchowy
 6. Mantry, modlitwy, medytacje i oczyszczanie
 7. Paradygmaty Absolutu
 8. Kybalion, skrypt na szybko i własne przemyślenia
 9. Podstawowe medytacje
 10. Płaszczyzny i ciała
 11. Otwieranie i zamykanie czakr
 12. Medytacja według Sahaya Yogi
 13. Czakry, charakterystyka
 14. Jamy i nijamy
 15. Anioły, bogowie instrukcja obsługi
Achiever   1508
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *