Paradygmaty Absolutu

Chaos i stworzenie

Na początku był Chaos, z Chaosu wyłoniła się Świadomość. Z Świadomości powstał Bóg Pierwotny. Bóg, który miał w sobie dobro i zło. Gdy Bóg oddzielił się od siebie powstało multum światów, multum stworzeń. Każde stworzenie dostało wolną wolę i prawo jak z tego korzystać jak najlepiej. Każde oddzielenie siebie Boga od siebie, stwarzało stworzenie, które było o jeden poziom mniejsze od Boga. Bóg stwarzając wszystko pozostał niezmienny, jednocześnie zmieniając wszystko wokół siebie stał się zmienny. Zmienny wewnątrz był, a niezmienny na zewnątrz.

Inwolucja i ewolucja

Im bliżej te stworzenia były Boga tym miały więcej możliwości do tworzenia w dół. Ruch stworzenia w dół nazywa się INWOLUCJĄ. Bóg poprzez INWOLUCJĘ był jednocześnie tymi stworzeniami i stwórcą. Każde stworzenie jednak, dąży jednocześnie do Boga Stwórcy, Boga Najwyższego, Absolutu, by się z nim zjednoczyć. To nazywa się EWOLUCJĄ. Każda drobina materii dąży do świadomości w Bogu.

Paradoks wiedzy i nauki Boga.

Absolut będąc nieskończenie mądry i wszechwiedzący poprzez Inwolucję i Ewolucję uczy się od nawet najmniejszych cząstek, będąc nimi a jednocześnie nimi nie będąc. Zewnętrznie jest WSZECHWIEDZĄCY wewnętrznie jest UCZĄCY. Absolut WSZECHCZASOWY jest Bogiem, który istnieje zawsze i dla niego na Zewnątrz czas nie istnieje. Każda jego cząstka dążąc do Niego, zasila go WIEDZĄ, którą ma cały czas. Bóg jest jak UROBOROS, wąż połykający swój ogon. Głowa, czyli POCZĄTEK podróży, czerpie z wiedzy ogona czyli KOŃCA podróży. Boska wiedza jest nami w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, gdyż Uroboros jest jednocześnie w każdym czasie. Ludzie, czy istoty Boże dają wiedzę Bogu w każdym czasie, który to On czerpie ją z nas w punkcie Końca naszej wędrówki. Uważam, że ta wędrówka się nigdy nie kończy. Gdyż jak wrócimy do Boga i przekażemy mu wiedzę, wysyła nas z powrotem, by uczyć się czegoś innego na każdej znanej i nie znanej przez nas płaszczyźnie. Bóg jest MISTRZEM, który ciągle poprawia swój wynik.

Paradoks osobowości Boga.

Bóg jest osobowy i nieosobowy jednocześnie. Będąc UMYSŁEM, ENERGIĄ i MATERIĄ tworzy siebie jako JEDNOSTKA. Lecz ta jednostka jest nieosobowa będąc Umysłem, Energią i Materią. Wszystko jest częścią Boga, Bóg jest WSZYSTKIM we wszystkim.

Kurs ezoteryki

 1. Klucz, czyli wstęp do ezoteryki
 2. Etyka, czyli granice z odrobiną ezoteryki
 3. Zasadność ezoteryki
 4. Absolut, czyli wszystko jest wszystkim
 5. Miłość, a rozwój duchowy
 6. Mantry, modlitwy, medytacje i oczyszczanie
 7. Paradygmaty Absolutu
 8. Kybalion, skrypt na szybko i własne przemyślenia
 9. Podstawowe medytacje
 10. Płaszczyzny i ciała
 11. Otwieranie i zamykanie czakr
 12. Medytacja według Sahaya Yogi
 13. Czakry, charakterystyka
 14. Jamy i nijamy
 15. Anioły, bogowie instrukcja obsługi

Achiever

1245
ZRODLO ARTYKULU