1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu archiwumtajemnic.eu/ . Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Portalu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Zasady postępowania

Użytkownikiem Zarejestrowanym” jest osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała konto bezpośrednio w Serwisie lub w ramach zewnętrznych usług technologicznych umożliwiających korzystanie z infrastruktury Serwisu. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.

3.Warunki korzystania z obrazu

Redaktorzy zazwyczaj umieszczają obrazy jako część swoich postów na blogu, a obrazy, do których używania są upoważnieni, to:

Obrazy, które są licencjonowane od dostawców

Obrazy, które są dostarczane naszym redaktorom lub publikowane w domenie publicznej przez firmy zajmujące się public relations i marketingiem do celów prasowych lub innych

Obrazy dostarczone przez czytelników, z dorozumianym oświadczeniem, że osoba przesyłająca obraz posiada prawa autorskie do obrazu i prawo do przekazania go nam do wykorzystania w naszej witrynie

Obrazy publikowane w serwisie Photobucket lub innych publicznych witrynach ze zdjęciami na podstawie licencji udzielonych w ramach Creative Commons, z podaniem autorstwa zgodnie z licencją CC udzieloną w każdym przypadku

Obrazy na zlecenie Portalu

Obrazy, które naszym zdaniem są objęte doktryną dozwolonego użytku, takie jak:

Miniatury obrazów o wymiarach 150 x 150 pikseli lub mniejszych, przycięte lub zmniejszone w porównaniu z oryginalnym źródłem

Obrazy używane do zilustrowania wartej opublikowania historii, w której sam obraz opowiada historię

Obrazy użyte w sposób transformacyjny, na przykład parodia

Obrazy, które są szeroko rozpowszechniane, stały się częścią wiadomości

Jeśli Portal otrzyma jakiekolwiek powiadomienie, że obraz został opublikowany w niewłaściwy sposób, na przykład niezgodny z powyższymi warunkami, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tego obrazu.

Jeśli uważasz, że opublikowaliśmy obraz lub tekst, który narusza Twoje prawa autorskie, zajmiemy się Twoimi obawami; jeśli jednak obraz należy do jednej z wymienionych powyżej kategorii i uważamy, że korzystanie z niego jest zgodne z prawem, nie usuniemy go z witryny.

4. ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO ARCHIWUM TAJEMNIC:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. “archiwumtajem.pl” oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.

korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

Administracja