Apokalipsa dokonuje się na naszych oczach

2009. 23 września Ukraiński Parlament przyjął ustawę „O dokumentach poświadczających tożsamości potwierdzających obywatelstwo Ukrainy”, który zamieni papierowe, wewnętrzne paszporty /odpowiednik polskiego Dowodu Osobistego – przyp.swiblowo/ na elektroniczne zaświadczenia – plastikowe ID-karty.

Zgodnie z tą Ustawą, we wszystkich dokumentach nowego typu będzie umieszczony elektroniczny nośnik – czip identyfikowany falami radiowymi (RFID-czip) i skanowany na odległość. Na ten czip zapisuje się Wasze dane biometryczne i numer identyfikacyjny. Jednocześnie ten numer staje się numerem porządkowym pliku z Wasza dokumentacja w Państwowym Systemie Informacyjnym (ДIС-ukr.) Teraz Wasze imię i nazwisko nikogo nie interesują – jesteście identyfikowani swoim numerem.

Ta Baza danych personalnych (ДIС) będzie zawierać w sobie CAŁĄ konfidencjonalną /poufną/ informację o Was, zebraną w elektronicznym pliku z danymi osobowymi:  o Waszych zakupach, stanie posiadania, opłatach za usługi komunalne, rachunki bankowe, kredyty, depozyty; długi; dane o stanie zdrowia a nawet dane o przejazdach – trasy przejazdów itd.

Teraz każdy Wasz krok będzie kontrolowany przez właścicieli tej bazy. ID-karta  –  to narzędzie totalnej kontroli i kierowania każdym człowiekiem i społeczeństwem w całości, bez której ludzie nie będą mogli korzystać z dóbr ziemskich. To idealne narzędzie automatycznej identyfikacji człowieka poprzez jego cyfrowy numer, pozwalające całkowicie śledzić człowieka bez jego zgody i ograniczać jego swobodę.

Jeśli przyjmiemy elektroniczne dokumenty, to:

– wszystkie nasze dochody i wydatki będą kontrolowane przez operatorów Bazy (ДIС) (dlatego teraz każdy punkt handlowy wyposaża sie w specjalne terminale, które poprzez internet przesyłają dane o każdym zakupie do jednej bazy danych).

– z pomocą specjalnego sprzętu można będzie ustalić miejsce pobytu właściciela karty w dowolnym punkcie na Ziemi. Takie możliwości są juz w rękach „kompetentnych organów” zagranicznych państw, w tym UE /Unia Europejska/, która to i wymaga od Ukrainy wprowadzenia dokumentów z czipami.

– w każdej sekundzie będziemy kontrolowani przez struktury sił mundurowych nie tylko Ukrainy, ale i Unii Europejskiej i USA (ДIС od początku formułował się jako składowy element Systemu Informacyjnego Shengen (SIS).Takim sposobem Wasze dane osobiste mogą być poznane przez dowolnego międzynarodowego złoczyńcę, mającego dostęp do systemu).

– pomimo kontroli, będą nami KIEROWAĆ. Juz teraz wiele biurowców dysponuje systemem przepustek, gdzie bez karty z czipem nie można nawet wezwać windy. A z ID-kartą dostęp będzie możliwy tylko na to piętro lub do tego budynku, gdzie pozwoli służba bezpieczeństwa.

– władza odgrodzi sie od narodu systemem „Elektronicznego rządu”. Współdziałanie z urzędnikami będzie realizowane poprzez internetowe terminale identyfikujące człowieka po ID-karcie.

– jeśli staniecie sie niewygodni jakiemukolwiek obliczu władzy (będziecie protestować lub mieć niepoprawne zdanie) możecie być wniesieni w „bazę stop – list” /tytuł wykonawczy – przyp. swiblowo/  – Waszą kartę zablokują i uniemożliwią zakupienie czegokolwiek lub korzystanie ze swojego konta!

Na Ukrainie cały ten mechanizm wprowadza sie w ruch w jednym celu, żeby podporządkować kraj i każdego obywatela światowemu, oligarchicznemu systemowi ponadnacjonalnych korporacji finansowych, władających bankami i dyktującymi warunki naszemu rządowi poprzez kredyty MFW.

Dzisiaj w wielu rozwiniętych krajach zrezygnowano z wprowadzania uniwersalnych, elektronicznych kart. Przeciw elektronicznym dokumentom występują w Grecji, gdzie było osiągnięte ustawodawcze zapewnienie prawa obywateli na odmowę od ИН (numer identyfikacyjny), socjalnej elektronicznej karty i innych dokumentów zawierających bezkontaktowe elektroniczne nośniki  informacji.

Społeczeństwo w Rosji również uzyskało gwarancje prawną na odmowę przyjęcia i używania elektronicznej karty.

Już dziś widać, jak informacje z różnych elektronicznych baz danych stają się dostępne dla nieuczciwych ludzi. Tym bardziej, że wprowadzenie tych kart zakłada w niedalekiej przyszłości przejście na bezgotówkowy system, w którym wszystkie środki człowieka znajdą się w rękach nieznanych mu ludzi.

Ale to tylko etap wstępny. Następnym i głównym etapem rozwinięcia tego systemu, jak pokazuje zagraniczne doświadczenie, będzie wszczepienie MIKROCZIPU (który zawiera w sobie elektroniczny paszport, kartę kredytowa itp.) pod skore.W krajach Południowej i Północnej Ameryki juz dawno dokonuje się implantacji czipow w ludzkie ciało.

Temat implantacji mikroczipow ludności USA cały czas lobbowany jest w Kongresie pod pretekstem walki z terroryzmem i bezpieczeństwa medycznego. W pierwszym etapie czipowanie będzie dobrowolne, w drugim, jak mówi sie w oświadczeniu Centrum Franklina – „po zapoznaniu sie z procedura i jej zaletami będzie można przejść do implantacji obowiązkowej”.

Ma to kolosalny wpływ na kierowanie społeczeństwem i absolutną utratę wszystkich praw człowieka – przecież czip posiada zewnętrzne sterowanie. Wystarczy, żeby mikroczip chronił w sobie tylko numer identyfikacyjny – wszystkie informacje z nim związane będą momentalnie dostępne z odpowiednich baz danych.

Juz dziś cyfrowy numer identyfikacyjny zamienia imię i nazwisko człowieka we wszystkich bazach danych (nie tylko podatkowych). Dlatego prawosławni chrześcijanie od blisko dwudziestu lat bronią swego konstytucyjnego prawa do życia bez cyfrowych identyfikatorów tożsamości. (INN itp. -w Polsce NIP- przyp. swiblowo).

Cała historia ludzkości spisana jest w Piśmie Swiętym i aby zrozumieć teraźniejsze wydarzenia porównujemy znaki czasu z tą Księgą.

Ostatnia księga Biblii – Apokalipsa św. Jana ukazuje na zachodzące dzisiaj wydarzenia:  „Ona też nakłania wszystkich: małych i wielkich, bogatych i biednych, wolnych i niewolników, aby przyjmowali znak na swoją prawą rękę lub na swoje czoło. A każdy, kto nie ma znaku, imienia bestii lub liczby jej imienia, nie może niczego kupić ani sprzedać. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum niech obliczy liczbę bestii. Otóż jest to liczba człowieka, którego liczba jest sześćset sześćdziesiąt sześć.” (Apokalipsa 13, 16-18)

Zgodnie z powyższym opisem, można wyodrębnić następujące cechy „znakowania”:

1. Uniwersalność
2. Naniesienie na ciało (prawa rękę lub czoło)
3. Obowiązkowe wykorzystanie przy kupnie-sprzedaży
4. Zmiana imienia
5. Liczba 666 mająca bezpośredni związek ze znamieniem antychrysta

Jeżeli przeanalizujemy pod tym katem proponowany nam identyfikator tożsamości, to zobaczymy, że w pełni odpowiada on czterem punktom:

1. Uniwersalność (kodeks podatkowy przewiduje nadanie wszystkim obywatelom Ukrainy identyfikatora w postaci 10 – znakowej liczby, która może być numer identyfikacyjny karty podatnika lub seria i numer paszportu obywatela – sposobem zamiany każdej litery w serii paszportu dwuznaczna cyfra (np. paszport AA 123456=
00+00+123456= 0000123456);

2. W niektórych krajach juz odbywa się nanoszenie na ciało człowieka niewidocznych znaków (w postaci kodu kreskowego lub numeru identyfikacyjnego) i wszczepianie czipa. Na Ukrainie mikroczip wprowadza się na razie tylko na dokumenty, co nie wyklucza dalszego wszczepiania w rękę lub czoło obywateli;

3. Obowiązkowość używania przy kupnie – sprzedaży przewidziana Kodeksem podatkowym (pozycja 66) i rozporządzeniem ГНА Ukrainy /Państwowej Administracji Finansowej – przyp. swiblowo/ od dnia 17.12.2010  Nr.954 (paragraf 1, rozdział X);

4. W pierwszym etapie identyfikator tożsamości przeznaczony jest dla zmiany imienia człowieka w sferze operacji finansowych, a w następnych etapach we wszystkich sferach życia ludzkiego;

5. Identyfikator tożsamości nierozdzielny z 666 – zastosowanie go, oznacza użycie 666 jako podstawy istniejącego systemu identyfikacji. Innymi słowy jest to klucz lub hasło do światowego elektronicznego systemu.

Dalszy rozwój tego systemu, wyrażony we wmuszaniu dokumentów z mikroczipem i następnie implantacje czipa w ludzkie ciało nieuchronnie przybliża identyfikator tożsamości do pełnej zgodności ze „stylem czcionki antychrysta”.

Na podstawie powyższego, każdy prawosławny chrześcijanin, na miarę swej wiary i troski o swoje zbawienie powinien sam dla siebie wyciągnąć odpowiednie wnioski…

—————-
Przy tłumaczeniu korzystano z Pisma Swiętego Starego i Nowego Testamentu -przekład opracowany Zespołem Biblistów Polskich  z inicjatywy Towarzystwa Swiętego Pawła.
Edycja Swiętego Pawła, 2009
——————

https://wolna-polska.pl/nwo/apokalipsa-dokonuje-sie-na-naszych-oczach-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0?fbclid=IwAR0WP3Oijd8DIS_11Ho2PpPo-SZRlE5PgjPMp2pevOxEsqc-TyZnmNygNYg

1971