Konieczność docierania do nowych źródeł historycznych lehickich, polskich i zagranicznych – część 2.

Należy tutaj podkreślić, że na bieżąco należy przeglądać różne powyższe źródła nowo publikowane u nas i na świecie oraz starać się wyróżniać i opisać te najbardziej znamienne, informujące nasze sławiańskie społeczeństwo o dziejach naszej planety Midgard oraz naszych przodków Ariów-Sławian, … Read More

Translate »