NIKOLA TESLA I UFO. Sekret antygrawitacji i ETER nieograniczona energia

NIKOLA TESLA Sekret antygrawitacji i ETER nieograniczona energia.Nikola Tesla serbsko-amerykański inżynier pochodzący z Chorwacji; elektrotechnik, radiotechnik i wynalazca.Człowiek który znacznie wyprzedzał swoją epokę.Jego życie jest owiane tajemnicą i kiedyś warto by było o nim zrobić osobny film.
193
ZRODLO ARTYKULU