Część V | Piekło, Morze Czarne, Kaukaz, Rady Sławika o leczeniu | Bóg mówi do wybrańców swoich…

https://www.youtube.com/watch?v=u_pEeVFCaCA
Część V | Piekło, Morze Czarne, Kaukaz, Rady Sławika o leczeniu | Bóg mówi do wybrańców swoich… | 10-letni chłopczyk Wiaczesław Kraszennikow
508
ZRODLO ARTYKULU