Konieczność docierania do nowych źródeł historycznych lehickich, polskich i zagranicznych – część 2.

Należy tutaj podkreślić, że na bieżąco należy przeglądać różne powyższe źródła nowo publikowane u nas i na świecie oraz starać się wyróżniać i opisać te najbardziej znamienne, informujące nasze sławiańskie społeczeństwo o dziejach naszej planety Midgard oraz naszych przodków Ariów-Sławian, a także o postępach w rozwoju technologii na Ziemi, określającego poziom, jakość i perspektywy życia na niej.

II. Okres Prehistorii

1. Posiadamy źródła historyczne odnośnie do okresu prehistorii naszej Ziemi, a konkretnie cyklicznie rozwijających się na niej kolejnych cywilizacji na przykład według dr Chana Thomas’a w opracowaniu „ …The History of Cataclysms” (…Historia Kataklizmów).

Obecnie żyjemy i rozwijamy się od 7000 lat w ramach cywilizacji Oceanu Arktycznego, gdzie leży biegun północny. Zaledwie 300 lat temu zaczęliśmy rozwijać przemysł i transport mechaniczny, a więc aż 6700 lat trwało dojście do tego pierwszego etapu technologii. Do dzisiejszego dnia rozwój technologii przyspieszył i obecnie już „raczkujemy” w kosmosie. Jeżeli nasza cywilizacja do następnego, nieuniknionego kataklizmu potrwa jeszcze kilka lub kilkanaście tysięcy lat (jak na przykład cywilizacja Wisconsin), to osiągniemy ogromny postęp technologiczny w interesie całej populacji ziemskiej, a także możliwość podróży i migracji międzyplanetarnych, umożliwiających również ucieczkę przed cyklicznym zabójczym kataklizmem (patrz post 35).

2. Z kolei w mojej książce „Cywilizacje Kosmiczne na Ziemi” zebrałem wiedzę wielu naukowców i badaczy zagranicznych, opisując wiele cywilizacji prehistorycznych na wszystkich kontynentach Ziemi oraz ich imponujące osiągnięcia technologii budowlanej między innymi w twardym kamieniu (andezyt, granit, bazalt), która przetrwała dziesiątki tysięcy lat i którą możemy nadal podziwiać, między innymi: miasta, piramidy, świątynie, platformy, budowle militarne, posągi i rzeźby, obeliski, stele, sarkofagi, bunkry.

Cywilizacja ta była nazywana przez badaczy „Ogólnoświatową megalityczną cywilizacją bogów”, która:

– wznosiła ogromne budowle,

– budowała megalityczne mury poligonalne,

– stosowała technologię „plastelinową” dopasowania bloków, (na

przykład Sacsayhuaman, Ollantaytambo),

– stosowała technologię „dopasowania trójwymiarowego bloków

(na przykład świątynia Angkor Wat, miasto Angkor Thom),

– operowała ogromnymi blokami ponad tysiąc ton (na przykład

platforma Baalbek),

– niewyobrażalnie dopasowywała różne bloki w murach

poligonalnych z dokładnością do 0,2-0,5 mm (na przykład w

mieście Cusco, Pisac),

– idealnie szlifowała posadzkę diabazową (rodzaj bazaltu) – (na

przykład Świątynia Wielkiej Piramidy w Gizie).

– stosowała mechaniczne wybieranie „kęsów” granitu lub bazaltu

(uprzednio roztopionego), łopatą maszyny (na przykład w

kamieniołomach w Asuanie i na wyspie Wielkanocnej,

– stosowała nieznane nam technologie: głębokiego

ultradźwiękowego wiercenia cylindrycznego, modelowania

plazmowego, laserowej obróbki w temperaturze 1000 stopni,

cięcia ogromnymi piłami tarczowymi o średnicy ponad 3 metry i

grubości zaledwie 1-3 mm (Peru, Egipt),

– precyzyjnego wewnętrznego wycinania na kilku poziomach i

wiercenia w blokach andezytu (na przykład w Puma Punku).

(Patrz książka).

3. O prehistorii naszych przodków Pra-Ariach Pra-Sławianach informują także Wedy Sławiańsko- Aryjskie, które informują o pierwotnym zamieszkaniu przez Rody Rasy około 460 tysięcy lat temu, ciepłego kontynentu północnego zwanego Daaria (Hyperbornea), ze stolicą w Asgardzie Daaryjskim.

W następnym etapie Rody Białych Ludzi Aryjczycy o haplogrupie R1a1 Y-DNA, zaczęły migrować na wschód Azji, południe i zachód zajmując tereny, które nazwały Rassenia. Wiele Rodów osiedliło się nad rzeką Irija (Irtysz), a terytorium nazwano Białowodzie. Część Rodów osiedliła się także nad Bajkałem. U zbiegu rzeki Irija i Om założono duże miasto Asgard Irijski, jako stolicę Białowodzia i Rasseni.

W tym okresie Rody Rasy dysponowały wysoką kosmiczną technologią, statkami kosmicznymi wajtmarami i wajtmanami, stosowały inżynierię planetarną (niszczenie księżyców i przenoszenie do „Innoświecia”), używały portali/wrót „międzyświecia”, kryształów mocy i broni energetycznych. W tym czasie wybudowano wiele piramid i później także tzw. mur chiński.

Jednak po ostatnim wielkim kataklizmie, pozostali przy życiu Najwyżsi Kapłani licznych ludów, podjęli wspólną decyzję o ukryciu technicznej wiedzy i wysokiej technologii, dotyczących wszelkich typów broni, wajtman lub systemów zniszczenia, które doprowadziły do zagłady mnóstwa ludzi i ludów ! Nastąpiło to w jakimś momencie w okresie starożytnym , ale nie wiadomo dokładnie kiedy ?

Migracje Rodów Rasy i Kapłanów Wiedzy-Władców, trwały tysiące lat wielokierunkowo na: Atlantydę, do Chin, Indii, do Kaukazu i Wielkiego Iranu oraz Anatolii (Hetyci), do Paflagonii oraz morza Czarnego (Henetowie), na terytorium Troja Mora (Trojanie), Bałkanów, Etrurii (Etruskowie) oraz Kanaanu i Zachodniej Palestyny (Filistyni). Jak również do Egiptu i Europy, w której nastąpiła asymilacja i częściowe wymieszanie Rodów Białej Rasy i powstanie dominujących plemion Scytów, Sarmatów, Sarmatów-Wenedów, Suewów-Sławów i wielu innych. W XXI wieku p.n.e. doszło do powstania państwowości Sarmacji Europejskiej na terenie Odrowiśla oraz okolicznych sławiańskich ziemiach, w tym szczególnie na południe do mórz Czarnego i Kaspijskiego.

(Patrz szczegóły post 235).

4. Następne źródło to Awesta, księga starożytnych Aryjczyków która wprowadziła kult ognia i wiarę zaratustrianizmu transformowaną ze starej wiedzy wedyjskiej. Teksty aryjskie pochodzą ze Świętej Tradycji z okresu ponad 8000 lat p.n.e.

Aryjczycy to ludzie czyści i szlachetni wywodzący się z Rodów Białej Rasy oraz stanowili pierwszy cywilizowany lud w historii świata. Słowo „Aria” oznaczało szlachetny.

Nastąpiły migracje Aryjczyków do Indii, Iranu i Europy.

W Indiach z przekazanych Wed Aryjsko-Sławiańskich powstały Wedy hinduskie w sanskrycie.

Prasławianie są potomkami prehistorycznych Aryjczyków, także w symbolice i zwyczajach, a mianowicie:

– swastyka (swarzyca), jako obracające się słońce jest symbolem

najbardziej poważanym,

– święty pas, szeroki na cztery palce noszony przez Sławian,

później pas kontuszowy noszony przez szlachtę –Sarmatów,

– zwyczajowe czczenie ognia, rozpalanie ognisk na szczytach gór

jak; Leha, Łysa, Ślęża, Grzegotka –Żywiec oraz w świątyniach

(chramy, kąciny, bożnice) i w gajach,

– obchody Nowego Roku pierwszego dnia wiosny,

– cechy; prawdomówność, sprawiedliwość, gościnność, miłosierdzie, nie zaciąganie długów, pracowitość, odwaga, waleczność, wolność, nie stosowanie niewolnictwa.

Należy wspomnieć o królach aryjskich którzy rozpoczęli panowanie w okresie prehistorycznym ponad 12 000 lat temu w ramach pierwszej Dynastii Peszdadyjskiej.

Druga starożytna Dynastia Kejanidzka panowała w okresie 8000-6000 lat ery Aryjskiej.

Obie dynastie panowały w kraju zwanym dziś Iranem.

Każdy panujący Król Królów zakładał pas i diadem na czoło, a berłem i pierścieniem wyznaczał prawo.

Król Jima zbudował w Derinkuyu imponującą Warę (schron podziemny), ponad 12800 lat temu, przed pierwszym atakiem zimy i zlodowaceniem, dla 20-30 tysięcy ludzi, która miala 11 poziomów i 85 metrów głębokości oraz jest do dzisiaj zwiedzana przez turystów.

(patrz post 110).

5. Dalsze źródła dotyczące prehistorii, które posiadamy to książki- relacje dokumentalne z grafikami z wypraw i badań autora Radu Cinamara (w ramach organizowanych ekspedycji rumuńsko-amerykańskich), któremu pozwolono opisać tzw. kompleks Bucegi w Rumuni wraz z tunelami prowadzącymi od niego do sal tajemnych w Iraku, Egipcie, płaskowyżu Gobi i Tybecie. Należą do nich dzieła:

– „Transylvanian Sunrise” (Transylwański wschód słońca),

– „Mystery of Egipt, The First Tunnel” (Tajemnica Egiptu, Pierwszy

tunel),

– “Inside the Earth, The Second Tunnel” (Wewnątrz Ziemi, Drugi

tunel),

– „Forgotten Genesis” (Zapomniany Rodowód),

– „The Etheric Crystal, The Third Tunnel” (Eteryczny kryształ,

Trzeci tunel).

Według przeprowadzonych badań te dary wysokiej technologii Ziemianie otrzymali od prehistorycznej wysoko rozwiniętej technicznie cywilizacji sprzed 50-55 000 lat !, ale było to możliwe dopiero po osiągnięciu przez Ziemian odpowiedniego poziomu rozwoju technologicznego.

Możemy wymienić tutaj szereg artefaktów; budowli, urządzeń i przedmiotów, które przejęliśmy i już używamy, lub odtworzyliśmy je technicznie (reverse engineering), względnie jeszcze badamy, a mianowicie:

A. Góra Bucegi

– galerie i sala projekcyjna w górze Bucegi,

– sztuczne blokady energetyczne,

– kamienne stoły wyświetlające hologramy,

– maszyna do podróży w czasie w formie półcylindra wraz z

oprzyrządowaniem,

– panel kontrolny sieci projekcyjnej komputerowych nośników,

– wysokie stojące metalowe anteny,

– mała kopuła do wyświetlania hologramów,

– biblioteka holograficzna,

– bardzo czysty biały proszek monoatomowego złota o nieznanej

krystalicznej strukturze,

– trzy wejścia do tuneli z ich pulpitami kontrolno-sterującymi,

– płaszczyzna eteryczna i płaszczyzna fizyczna oraz czaso-

przestrzenne portale między nimi,

– poznanie 11 głównych cywilizacji prehistorycznych na Ziemi

według hologramów, a mianowicie:

Szambala, Tary, Hyperbornea, Reptilian, Mukulia, Lemuria,

Teotihuacan, Atlantyda, Egipt, Syrian- Anunnaków, wewnątrz

Ziemi – funkcjonujących zarówno w płaszczyźnie fizycznej jak i w

płaszczyźnie eterycznej.

B. We wnętrzu Ziemi; miasta Tomassis, Apellos (w płaszczyźnie

fizycznej) i Utklaha, Szambala (w płaszczyźnie eterycznej)

– pulpit/konsola rejestracyjno-sterująca tunelu do wnętrza Ziemi,

– antygrawitacyjne podróżne platformy i kapsuły osobowe oraz

statki powietrzne różnych rozmiarów i kształtów,

– wykorzystanie energii kryształów w portalach teleportacyjnych

oraz w tunelach do zakrzywiania czaso-przestrzennego i

falowania pionowego przy błyskawicznych podróżach

„wahadłowców” osobowych i towarowych między miastami w

ruchu poziomym, po skosie i łuku oraz tzw. wind w ruchu

pionowym.

C. Tunele podziemne

– pulpity/konsole rejestracyjno-sterujące tuneli do Buzău, Gobi,

Iraku i Tybetu

– podziemna Sala Tajemna koło Bagdadu w Iraku,

– płyty kryształowe z hologramami w niszach trzech ścian,

– duży podłużny fotel z kryształem i oprzyrządowaniem,

– pulpit/konsola rejestracyjno-sterująca tunelu pod płaskowyż

Giza w Egipcie,

– przemieszczanie „wiązane” tunelem do Egiptu w płaszczyznach;

fizycznej (samochodami elektrycznymi z baterią atomową) i

eterycznej,

– maszyna do podróży w czasie w postaci półcylindra wraz z

oprzyrządowaniem

– lewitująca platforma antygrawitacyjna do podróży,

– płyty platynowe z hologramami na półkach, wyciętych w

ścianach.

– szkielet Reptilianina oraz przenośny komputer pozaziemski

znaleziony w tunelu pod Wielką Piramidą w formie lekkiej,

cieńkiej płytki metalowej (3 mm), w dolnej części z obszarem

wypukłości w różnych kolorach i kształtach, co przypominało

klawiaturę.

Należy tutaj zwrócić uwagę, ze autor Radu Cinamar nie był zwykłym „opisywaczem”, lecz pracownikiem tajnego Departamentu Zero, członkiem wielu ekspedycji rumuńsko-amerykańskich i „naocznym” świadkiem oraz badaczem, tak że jego książki, opisy, szkice i grafika, mają charakter dokumentalny i całkowicie wiarygodny w ramach poziomu cenzury uzgodnionej w umowie między Rumunią i USA.

(Tłumaczył z języka angielskiego autor)

(c.d.n.)

JB

169
ZRODLO ARTYKULU