Konieczność docierania do nowych źródeł historycznych lehickich, polskich i zagranicznych – część 3.

III. Okres Nowożytny i Teraźniejszy

Mamy tutaj do czynienia ze znacznym postępem technologicznym na Ziemi, który z jednej strony ułatwił życie codzienne ludzi, a z drugiej strony umożliwił ekspansję poza planetarną.
Należy zwrócić szczególną uwagę w pkt. B na niezwykle imponujące i szokujące informacje przekazane przez William’a M. Tompkins’a, które ujawniły naszą niewiedzę o II wojnie światowej i III Rzeszy w okowach Obcych oraz mizerię wiedzy naszych historyków wojny i uzbrojenia.
Dopiero Tompkins otwiera nam oczy na realia ówczesnego życia w Niemczech, w tym na powszechną wiedzę i możliwość społeczeństwa niemieckiego obserwacji na co dzień nowej broni – latających dysków, których było 14-cie typów.
Podobnie szokuje przekazami o rozwoju technologii kosmicznej w USA i współpracy z Obcymi.

A. Jako pierwsze jednak, należy tutaj wymienić źródło „The One Word Tartarians …” (Cały świat Tartarian), James’a W. Lee, który opisał pokojową Cywilizację Tartarii, żyjącą spokojnie w dobrobycie i zgodnie z naturą, w Okresie Nowożytnzm XVII/XVIII-początek XX wieku, między innymi wraz z jej osiągnięciami technologicznymi, jak:

 • wytwarzanie betonu geopolimerowego, wiecznego i coraz
  mocniejszego z upływem czasu,
 • pozyskiwanie (żniwienie), wolnej energii z eteru,
 • wznoszenie wielkich, pięknych i reprezentacyjnych budowli na
  całym świecie z betonu, żelaza i szkła, określanych w stylu
  gotyk-renesans, które były zwieńczone kopułami oraz
  metalowymi iglicami, z wieżyczkami, kolumnami, miedzianymi
  ornamentami, połączonymi z rtęcią i dostarczały wolną energię z
  eteru, którą były ogrzewane i oświetlane w nocy,
 • wznoszenie wieżowców, które „żniwiły” energię z eteru i
  dystrybuowały na sąsiednie zamieszkałe obszary (na przykład
  Empire State Building w Nowym Jorku, wieża Eiffel’a w Paryżu),
 • projektowanie wyrafinowanych, wspaniałych wnętrz budowli, w
  tym przeznaczonych także dla gigantów, na przykład z
  odpowiednio dużymi schodami, meblami i kilkumetrowymi
  drzwiami, które można obejrzeć zachowane, między innymi na
  Kremlu,
 • budowanie przepięknych bibliotek o wyrafinowanych wnętrzach
  (na przykład Uniwersytetu w Oksfordzie z 1602 roku, Morgana w
  Nowym Jorku, Watykanu,
 • budowanie gwiezdnych fortec i miast według wzorów świętej
  geometrii, które także były zakładami produkcji i dystrybucji
  wolnej energii atmosferycznej, a także ekosystemami wibracyjnej
  częstotliwości, dostarczającymi poczucie zadowolenia i harmonii
  tej społeczności i środowisku. Podobnie tysiące innych
  katedr, świątyń, pałaców oraz większych i mniejszych
  budynków na całym świecie, wyposażonych w odpowiednią
  aparaturę i oprzyrządowanie z kierunkowymi antenkami,
  korzystały z darmowego eterycznego oświetlenia i ogrzewania,
 • eksploatowanie podziemnej kolei pneumatycznej w wagonach
  tubach (na przykład Piccadilly Tube Station w Londynie),
 • stosowanie spiralnych kręcących się klatek schodowych (jak
  świder), do przewozu pasażerów z ulicy do peronów kolei
  podziemnej i z powrotem, do czasu wynalezienia wind w 1890
  roku,
 • oświetlenie eteryczne żaglowców na morzu w nocy w tym
  lampami na masztach i rejach,
 • eksploatowanie pociągów z lokomotywami tylko na sprężone
  powietrze, także samochodów osobowych oraz tramwajów
  ulicznych,
 • eksploatowanie tramwajów ulicznych, samochodów osobowych,
  rowerów, a nawet hulajnóg z napędem elektrycznym z eteru,
 • wynalezienie przez Teslę w latach trzydziestych XX wieku, broni
  energetycznych, jak:
  a/ śmiercionośne promienie niszczące wszystkie statki
  powietrzne w promieniu setek mil,
  b/ tarcza ochronna, której nic nie mogło spenetrować,
  c/ energia elektromagnetyczna na bazie której

powstała tzw. Broń Kierowanej Energii (DEW –Directed Energy
Weaponry).
Niestety, ponieważ człowiek ma w genach agresję, prowadzenie wojen i powodowanie zniszczeń, wybiera z dokonanych wynalazków, te przydatne do stworzenia coraz nowszych i potężniejszych bronii.
(Patrz post 298 i post 300).

B. Wybitnym źródłem z którego możemy skorzystać przy omawianiu technologii Ziemian w Okresie Teraźniejszym jest dzieło w dwóch tomach, którego autorem jest William M. Tompkins, pod tytułem „Selected by Extraterrestrials. My life in the top secret word of UFOs, think tanks and Nordic secretaries.”
(Wybrany przez Obcych. Moje życie w ściśle tajnym świecie UFO,
sztaby ekspertów i nordyckie sekretarki) *
*Sekretarki z współpracującej z NATO i USA Cywilizacji Nordyków.
Wiliam Tompkins zmarł w wieku 97 lat, pracował 52 lata w przemyśle kosmicznym, w najważniejszych koncernach lotniczych i marynarki, był geniuszem w zakresie modelowania i projektowania statków morskich, powietrznych i baz kosmicznych oraz wybitnym koordynatorem prac przy najważniejszych specjalnych misjach, na przykład Apollo na Księżyc, kiedy współpracował z dr Wernerem von Braun i jego szefem dr Abes (obaj Niemcy z SS !).
Był także pilotem, latał na różnych samolotach oraz posiadał zdolność tzw. zdalnego postrzegania i telepatii.
Jak sam mówił (patrz wywiady), współpracował z cywilizacją Nordyków i podczas swej długoletniej pracy, miał dwie sekretarki i pracownika z tej nacji oraz był otoczony ich opieką oraz ochroną. Dlatego dostał zgodę na wywiady i publikację książki, której drugi tom ukazał się zaledwie 2 lata temu w 2020 roku ! To nie „opisywacz”, a aktywny uczestnik i obserwator dyskusji na posiedzeniach sztabów ekspertów oraz różnych wydarzeń „nie z tej Ziemi”. Ponadto wykorzystywał tajne raporty do których miał oficjalny dostęp. Poniżej wymieniam niektóre z faktów i wydarzeń:
1/25 lutego 1942 obserwował jako młodzieniec tzw. bitwę o Los Angeles, kiedy po północy, mieszkańców obudziły syreny i działa przeciwlotnicze, a pół miliona ludzi wybiegło na ulice i on także. Zobaczył ogromny okrągły statek powietrzny na wysokości około 2300 m, który zatrzymał się i zawisł w powietrzu. Dysk był oświetlony z ziemi przez osiem reflektorów – szperaczy i pociski artyleryjskie wybuchały wokół i w większości pod statkiem, chronionym barierą energetyczną. Pociski rozpadały się i spadały na ziemie raniąc wielu ludzi. Następnie 3 potem 5 i więcej statków pojawiło się w tym miejscu. Ludzie się nie bali, nie było paniki, nikt nie krzyczał. Później 12 innych statków przeleciało na wyższej wysokości i podczas nawrotu zostały ostrzelane. Jeszcze inne statki przelatywały nad miastem przez prawie 5 godzin. Do godz. 3,30 rano główne widowisko się skończyło i ludzie poszli spać, chociaż alarm trwał do godz. 5,00.
Na orbicie naszej planety musiał być „zaparkowany” duży międzyplanetarny statek- matka z którego przyleciały mniejsze statki operujące między Santa Monica i Long Beach.
2/ Admirał Marynarki Rico Botta, podlegający bezpośrednio Sekretarzowi Marynarki James’owi Forrestall’owi, zorganizował w 1942 roku siatkę 29 szpiegów, oficerów amerykańskich niemieckiego pochodzenia, operującą w Niemczech, która zbierała informacje, zdjęcia, szkice najnowszych technologii i sekretnych broni, w tym kosmicznych. Przyjeżdżali na tajne spotkania z admirałem z różnymi materiałami i dowodami, które odbywały się w nocy w tajnym pomieszczeniu na terenie Bazy Marynarki w San Diego. Uczestniczyli w nich oprócz admirała dwaj kapitanowie, dwie sekretarki-protokolantki oraz William Tompkins. Szpiedzy przekazywali informacje, na przykład; o nazistowskich UFO – dużych latających dyskach dla 36 członków załogi z energetycznymi promieniami jako bronią, o fizyce hiperprzestrzeni, o sekretnych stowarzyszeniach itd. Dyski zostały im przekazane przez istoty pozaziemskie spoza Układu Słonecznego.

Hitler i Niemcy zaakceptowały umowę z inteligencją pozaziemską Reptilian Drako i otrzymały niezwykle zaawansowane na owe czasy statki kosmiczne, systemy napędowe, broń laserową, technologie i tajemne technologie, które były niewyobrażalne na planecie w tych czasach. Współpracowały także z cywilizacją Nordyków. Podobnie jak V-2 i A-4 pociski rakietowe, Obcy przekazali Niemcom kilka rodzajów latających maszyn, także do SS. Niektóre z dysków były klasy kosmicznej, były zdolne latać do planet Układu Słonecznego jak Mars oraz w przestrzeń komiczną. Niemcy zbudowały wielkie okrągłe budowle do testowania całkowicie nieznanego systemu napędowego, które były zlokalizowane w górach w pobliżu podziemnych fabryk.
W oparciu o te wzory budowali własne duże dyski na przykład dla 30 –sto osobowej załogi, rozwijające szybkość 7200 km na godzinę. Było zadziwiające, jak szybko cała flota latających dysków była widoczna w całych Niemczech, również wolno przelatujących nad często organizowanymi paradami wojskowymi lub podczas długich przemówień Hitlera na stadionach. Ludność niemiecka była przyzwyczajona do widoku latających dysków ze znakami swastyki na kadłubach. Do dziś na terenie Niemiec są budowane statki kosmiczne dla Reptilian Drako.
Była także zawarta umowa pozwalająca Obcym na wchodzenie w związki z młodymi niemieckimi dziewczętami oraz kontrolę umysłu ludności niemieckiej.
Jednocześnie powstały w całych Niemczech tzw. ośrodki rozmnażania tzw. rasy aryjskiej w hotelach z basenami, gdzie fanatyczki Hitlera gołe blondynki, prezentowały swoje wdzięki wybranym i kierowanym tam przede wszystkim oficerom SS i marynarki oraz inwalidom w nagrodę. Kobiety uprawiały z nimi seks aż do zajścia w ciążę, natomiast w ciąży pracowały aż do urodzenia dziecka, a po urodzeniu wznawiały dalsze rozmnażanie do końca wojny.
Również była potrzeba na najwyższych szczytach nazistowskiej partii SS (niektórzy byli hybrydami i klonami ras Obcych), dokonywania cotygodniowego rytuału; poświęcania młodych dziewcząt i picia ich krwi przed ich jedzeniem !
Obowiązkiem Tompkinsa było rozwożenie drogą lotniczą skopiowanych pakietów informacji szpiegów niemieckich do uprawnionych pracowników najlepszych uniwersytetów technicznych oraz największych korporacji lotniczych; Northrop, Lockheed, Boeing, Douglas, Curtis, North American i innych, w celu ich analizy i wykorzystania.
3/ Niemcy miały wiele zaawansowanych programów podboju galaktycznej przestrzeni kosmicznej. Jednym z nich było wprowadzenie tysiącletniego planu podboju wszystkich planet i księżyców w naszym ramieniu galaktyki.
Szpiedzy docierali do podziemnych tajnych centrów badawczych, fabryk, fotografując je oraz latające dyski, statki o kształcie delta i duże statki-cygara.
Został sfotografowany duży srebrzysty dysk o średnicy 82,5 m z dużymi wieżyczkami strzelniczymi, zamontowanymi w górnej i dolnej części kadłuba. Były przeznaczone do misji w Układzie Słonecznym.
Kilka lat później, gdy Hitler został oficjalnie zabity w 1945 roku, jeden z tych dużych dysków z napędem antygrawitacyjnym, z bronią energetyczną, poleciał na Marsa i nie mogąc wejść w jego atmosferę , rozbił się. Cała załoga zginęła.
Ta niemiecka misja na Marsa była pierwszą, która dotarła do innej planety w Układzie Słonecznym już w 1945 roku !
4/ Konstrukcja tych statków kosmicznych, była kontynuowana na niemieckiej ziemi zlokalizowanej we wnętrzu ogromnych jaskiń i przestrzeni powietrznych na Antarktydzie po II Wojnie Światowej.
Jeden ze szpiegów oficerów, poinformował o największej relokacji Niemiec w historii, na przykład zlokalizowano co najmniej 11 fabryk podziemnych wraz z całą infrastrukturą i niewolnikami-pracownikami przewiezionych na statkach i dużych łodziach podwodnych na Antarktykę, gdzie zbudowano duże podziemne miasta. Wyglądało jakby całe nazistowskie Niemcy przenosiły się na Antarktydę. Na statki okrętowano setki doświadczonych badaczy, naukowców i inżynierów oraz tysiące młodych dziewczyn, przeważnie blondynek, w tym z Ukrainy.

W 1946 roku Admirałowie Byrd i Nimitz na ówcześnie największym lotniskowcu Philippine Sea, wspomaganym grupą 13-tu innych okrętów wojennych wraz z 400 samolotami, udali się na Antarktydę w celu przejęcia lub zniszczenia najnowszej technologii niemieckiej. Amerykańska grupa bojowa została błyskawicznie pokonana w ciągu 20 minut przez nadlatujące dyski niemieckie i Reptilian z lądu i spod wody oraz w większości zatopiona i uciekła w popłochu. Była to nieudana operacja „High Jump” (Wysoki Skok).
To Reptilianie udostępnili Niemcom niektóre swoje bazy na Antarktydzie.
5/ 5 lipca 1947 roku jeden z kilku dysków rozbił się 75 mil na północny-zachód od Roswell. Badania wykazały, że 4 małych humanoidów katapultowało się wcześniej ze statku, ale znaleziono ich martwych 2 mile na wschód od wraku. Ponieważ biologiczne procesy odpowiedzialne za ich ewolucję okazały się całkowicie inne, to nazwano ich Obce Istoty Biologiczne (EBE).
6/ Jako kierownik sekcji inżynierskiej Tompkins projektował misje i statki na inne planety, w tym stację na Marsie i masywne pojazdy NOVA oraz kompleks startowy na równiku. Również zaprojektował wielokrotną militarną bazę na księżycu dla 2000 – nej załogi oraz kosmiczną bazę dla 600 osób załogi dla planet i księżyców nadających się do zamieszkania. Opracował systemy testów sprawdzania i startu dla Apollo Saturn V, SIV-B i połączenia z pulpitem kontrolnym pojazdu księżycowego oraz prawie całkowicie przeprojektował operacje głównych urządzeń dla całego startowego centrum kontrolnego w Cape Canaveral na Florydzie.
7/ W 1951 roku na morzu południowo-chińskim o 21,30 podczas dobrej widoczności wieczorem, grupa bojowa z największym wówczas lotniskowcem U.S.S. Coral z dwoma krążownikami, czterema niszczycielami i atakującą łodzią podwodną, została zaskoczona nagłym pojawieniem się nad lotniskowcem na wysokości 132 metrów, bardzo dużego statku w kształcie cygara długości 2,6 km i średnicy 165 m. 5 tysięcy ludzi, prawie cała grupa bojowa wyległa na pokłady statków i obserwowała. Admirał Mac podjął decyzję żeby nie wysyłać myśliwców.
8/ Admirał Conway raportował do Ministerstwa Marynarki, że szereg różnych statków obcych wleciało i wlatuje nadal w zastrzeżoną strefę powietrzną USA. One operowały nad każdą nuklearną jednostką badawczą. Gdy wysłane myśliwce usiłowały zmusić je do lądowania to Obcy wszystkie je zestrzeliły nieznanymi promieniami, zabijając załogi. Od 1948 roku USA straciło tak wielu najlepszych pilotów, ich samoloty ścigające i atakujące UFO, że zmieniono rozkaz na przejęcie UFO bez atakowania. W konsekwencji USA były w stanie wojny z szeregiem wrogich obcych cywilizacji. Rocznie notowano tysiące porwań i obdukcji ludzi (w tym krwawych i na żywo), przez Obcych.
9/ Księżyc – stacja, został przyholowany z innego sektora Galaktyki ponad 10 tysięcy lat temu i ustawiony tylko jedną stroną do Ziemi. Stanowi tutaj centrum kontroli i zarządzania Federacji Galaktycznej tym ramieniem naszej galaktyki. Jest w nim 48 państw/cywilizacji obcych. Jest wypełniony dużymi miastami i tysiącami budowli oraz dużymi otwartymi przestrzeniami. Posiada setki różnych centrów kontroli i tysiące laboratoriów militarnych, medycznych i innych.
Podczas jednej z misji Apollo nakręcono film z drugiej strony Księżyca, pokazujący olbrzymie budynki bazy Obcych, gdzie były zaparkowane dwa kilometrowe statki-cygara. Były widoczne budynki o wysokości 800 m oraz niedaleko kilka wież wysokości 1,6 km, jeszcze dalej widać było wieżę wysokości 8 km.
My na Ziemi jesteśmy dla nich niewolnikami w ich laboratorium, kontrolowanymi i zmuszanymi do posłuszeństwa przez narzucane przez nich wojny. Ponadto kontrolują nas biologiczne krótkim naszym okresem życia 75 lat przeciętnie, podczas ich długiego, wygodnego życia od 300 do 3700 lat, a niektóre istoty Insektoidy nie umierają w ogóle.

10/ W Eksperymencie Filadelfijskim w którym badano eksperymentalny system elektroniczny obejmujący cały statek w celu jego teleportacji oraz stania się niewidzialnym dla wroga, coś poszło nie tak. Statek niszczyciel U.S.S. Elgin, co prawda zniknął ze stoczni Marynarki w Filadelfii i pojawił się w Bazie Marynarki w Newport w Wirginii, zgodnie z projektem, ale niestety zginęło przy tym ponad 60 mężczyzn.
11/ Szwadron Obcych Nordyków przejął część kontroli nad planetą Ziemią. Składał się z dwóch dużych statków w kształcie cygara i 3 dysków o średnicy 33 m. Były obsługiwane przez kilka grup zbrojnych oraz humanoidalnych admirałów w mundurach wraz z członkami załóg. Zademonstrowali znikanie i pojawianie się ich statków oraz przezwyciężanie grawitacji. Dostali zgodę prezydenta Eisenhower’a na lądowanie i spotkanie na terenie bazy lotniczej Muroc (obecnie Baza Edwards).
12/ W 1966 roku amerykański Orbiter 2 przelatywał 30 mil nad powierzchnią księżyca. NASA próbowała znaleźć najbardziej dogodne miejsce do lądowania astronautów. Kamera pokładowa sfotografowała sześć piramid zbudowanych w układzie geometrycznym na specyficznym obszarze „Morza Spokoju”. Były ustawione podobnie do planu egipskich piramid i trzech gwiazd Oriona.
Nasi astronauci byli zszokowani kiedy wylądowali na księżycu lądownikiem w kraterze „Morza Spokoju”. Znajdowało się tam 6 ogromnych statków Obcych, zaparkowanych półkoliście na skraju krateru. Między statkami stało kilkuset załogantów Reptilian i obserwowało.
Informacji o tym i zdjęcia statków nie pokazano ludziom.
Astronauci najpierw wynieśli z lądownika Tablicę Masonów i wbili w grunt, dopiero w drugiej kolejności umieszczono Flagę USA, co pokazano w TV.
Obcy pokazali swoje znaki „Nie Wkraczać”, „Wstęp Wzbroniony”, ale pozwolili Amerykanom na kilka dodatkowych lądowań Apollo. Akcja Obcych zatrzymała wtedy plany USA, aby wybudować ludzką Bazę Marynarki na Księżycu. Wszystko zostało zatrzymane, a mianowicie długoterminowe badania naukowe i program rozwoju. Prawie wszyscy z 400 tysięcy kontrahentów- podwykonawców zostało zwolnionych. Należy zrozumieć, że tym samym został zatrzymany gigantyczny projekt NASA rozwoju wszystkiego niezbędnego do operowania wielkimi pojazdami w galaktykach i zbudowania stacji kosmicznych na planetach zdatnych do zamieszkania w układzie Słonecznym. Ocenia się , że te planowane działania i inwestycje kosmiczne NASA, wymagałyby zaangażowania 25 milionów ludzi.
Jednak wszystkie projekty NASA zatrzymali w tym okresie Obcy, a szczególnie Reptilianie, mówiąc NIE !
13/ To Marynarka USA została wybrana do organizacji podboju kosmosu, ponieważ miała największe doświadczenie w długoterminowym (całe miesiące i ponad rok), operowaniu swoich jednostek w grupach bojowych dużych i mniejszych statków, na dużych obszarach mórz i oceanów (we wrogim środowisku), wraz ze zdyscyplinowanymi załogami w statusie: poza domem ! Było to decydujące i podobne do warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Dlatego duże statki-cygara są budowane przez stocznie morskie łodzi podwodnych, które posiadają najlepsze oraz unikalne technologie budowy wytrzymałych i szczelnych kadłubów statków, wymaganych także w kosmosie.
Cytaty:
„Pamiętacie wszystkie planowane misje na Marsa i inne planety Układu Słonecznego oraz ich księżyce ? Więc tak, polecieliśmy tam również. Zbudowaliśmy tam rozległe kosmiczne stacje komunikacyjne. Dokonaliśmy nawet wielu przelotów i misji rozpoznawczych do szeregu innych planet i ich księżyców”.
„Zaprojektowałem statki kosmiczne amerykańskiej marynarki, którymi były statki cygara-transportowce długie na kilometr, niszczyciele kilometrowe o kształcie delta, i nawet siedmio- oraz trzynasto-kilometrowe transportowe statki – cygara”.
W latach 80-tych niektóre z tych projektów zostały wykorzystane

do realizacji tajnego programu kosmicznego „Solar Warden” (Strażnik Słoneczny) i wsparcia pewnej misji konfiguracji statków kosmicznych obejmującej ponad 30-ci ich klas.
Solar Warden współpracuje z Nordykami, operuje i startuje z ich baz, patrolując obecnie Układ Słoneczny oraz część naszego ramienia galaktyki, czasami wspólnie z Nordykami. Niektorzy strażnicy mieszkają w bazach Nordyków wraz z rodzinami.
W skład „Solar Warden” wchodzi osiem grup bojowych różnych wojennych statków kosmicznych wspomagających Marynarkę USA w kosmosie.
W końcu Marynarce USA udało się wybudować ludzkie bazy na Księżycu i Marsie.
14/ Z badań wynika, że ponad sto cywilizacji pozaziemskich nas monitoruje, także z innych galaktyk. Gdy próbujemy żyć w pokoju i harmonii stale interweniują, żeby temu zapobiec. Nordycy, Szaraki (których jest 20 rodzajów) i Reptilianie mają zdolność słyszeć na swoich statkach u góry wszystko o czym mówimy, mogą także aktywować nasze myślenie i wysyłać przekazy telepatycznie. Tompkins zorientował się, że jego techniczne dokonania nie były całkowicie jego, że oni mogli przesłać mu koncept który znajdzie rozwiązanie wobec zagrożenia, misji czy systemu. Ustalił nazwy i numery dla każdego znanego typu Obcych. Generalnie występują dobre i złe cywilizacje. Najgorsi nie są lokalni Szaracy czy Reptilianie, lecz Ci przybysze z innych galaktyk w misjach badawczych, którzy przybywają w statkach- matkach o długości ponad 20 kilometrów. Te statki przewożą w swoim wnętrzu wiele mniejszych statków zwiadowczych i badawczych wobec ziemskich sekretnych baz i uzbrojenia oraz laboratoriów. Na posiadanych filmach nie zauważono otwieranych i zamykanych włazów przy wlocie czy wylocie mniejszego statku, tak jakby przenikały przez metalowy kadłub statku-matki.
15/Wynika z dokumentów, że niektóre rasy Szaraków mieszkające od eonów lat w swoich podziemnych bazach w Nowym Meksyku, stosowały dietę z ludzkiego mięsa i krwi.
Obcy „uprawiają” Ziemian i klonują, niektórzy wyjmują „na żywca” nasze organy na liniach produkcyjnych, a niektóre istoty Manty zjadają nas żywcem. Najlepsi, spokojni i przyjaźni są dla Ziemian Nordycy i tzw. Niebiescy – dobrzy i dobroduszni.
16/ Na Ziemi istnieje wiele podziemnych tuneli, są różnej konstrukcji i niektóre bardzo stare ponad 20 tysięcy lat. Istnieją na wszystkich kontynentach. Nowe tunele Obcych mają 50 m średnicy i są oświetlone przez światło emitowane ze ścian, sufitu i podłogi tunelu. Nie ma cienia. Windy w podziemnych miastach Obcych są napędzane „wolną energią”. Oni latają tymi tunelami z wielką szybkością. Niektóre miasta są zbudowane w bardzo wielkich jaskiniach i wolnych przestrzeniach. W naszych tunelach Sił Powietrznych o średnicy 13 m, górnicy także wykorzystywali technologię Obcych do budowy trakcji pociągów magnetyczno-lewitujących o szybkościach supersonicznych.
Podczas drążenia tunelu Obcy dezatomizują cały materiał skalny i konwertują go na światło bez odpadków – czego my nie potrafimy.
17/ Marynarka USA otrzymuje szeroką pomoc od Obcych w projektowaniu podziemnych instalacji zbrojnych. Na przykład naukowcy w Dulce są zarządzani wspólnie przez Marynarkę i Obcych Szaraków, Reptilian. Jednym z programów zakończonym sukcesem było znalezienie substytutu krwi ludzkiej. Tylko dwie rasy mogą przeżyć na ludzkiej krwi, a na zwierzęcej tylko 6 dni.
Trudno uwierzyć, ale na całym globie jest w trakcie 60 tysięcy różnych zaawansowanych programów badawczych w laboratoriach Obcych. W związku z tym statki transportowe Obcych podróżują codziennie według rozkładu, między różnymi centrami laboratoryjnymi, jak: Dulce, Mount Shasta, Mars, Wenus, Jowisz i księżyce Saturna oraz planety lokalnych gwiazd.
18/ Na niższych podziemnych poziomach w Dulce żyją istoty zwane Chimery, które są biologicznymi kombinacjami części ludzkich i zwierzęcych.

Oto przykłady eksperymentów: koń z ludzką głową, ludzka ryba, syreny (jest ich ponad 40 rodzajów), giganci (jest ich 300 rodzajów od ludzkich do Sasquatch’a), piękni mężczyźni i kobiety stworzeni z różną liczbą skrzydeł, ludzie nietoperze i prawdziwe stwory o których donoszono w średniowieczu: gargulce, lilipuci, wróżki, duchy, ludzie tygrysy, ludzie ośmiornice z 6-8 nogami i setki różnych rodzajów ludzi insektów. Wszystkie one żyją, a te niebezpieczne są zamknięte w klatkach. Niektóre z nich krzyczą w nocy.
Tunel z Mt. Shasta biegnie bezpośrednio do centrum Dulce w Nowym Meksyku, które ma 60 poziomów do 1600 m głębokości. Oba centra pracują od 1930 roku i są kontrolowane przez Szaraków i Reptilian, przy wsparciu Marynarki USA.


„Po drugim spotkaniu z moim adwokatem, wszedłem w budynku na czwarte piętro i nie było tam nikogo, nawet jednej dziewczyny. Mój adwokat wyjaśnił, że oni wszyscy (około 100 ludzi), zostali porwani jako niewolnicy seksualni w galaktyce. Gangi Obcych zabierają ich do centrów dystrybucyjnych w celu wyceny ich wartości, jak niektórzy bliscy ideału, zostali zakwalifikowani do pozaziemskiego systemu barterowego, jako najbardziej pożądani z wyznaczoną najwyższą ceną”.
„Faktycznie takie porwania miały miejsce w podobnych ilościach ludzi w ciągu ostatnich 40 lat. Pozaziemscy porywacze niewolników seksualnych operowali przez tysiące lat w całej galaktyce, nawet rywalizując między setkami gangów Obcych. Oni wszyscy używają statków niewolniczych do dystrybucji do cywilizacji innych gwiazd i planet”.
Jest to wielki interes także w naszej Drodze Mlecznej i dotyczy także pracowników do niewolniczej pracy fizycznej, jak również wybitnych lekarzy, naukowców, wybitnych ludzi również z elit korporacyjnych. Większość z nich nigdy nie wraca.
20/ Od lat 80-tych XX wieku jest stosowany w Marynarce USA program „Dwadzieścia i z powrotem”, który dotyczy także sił kosmicznych „Solar Warden” (Słoneczny Strażnik).
„Tysiące ludzi wstąpiło do Marynarki tutaj w Stanach Zjednoczonych. Oni zapisali się na dwudziestoletnią służbę w Marynarce Kosmicznej USA. Tak więc ci ludzie, zarówno mężczyźni jak i kobiety byli poddani wielu egzaminom, otrzymali wiele informacji, których będą potrzebować. Wielu z nich wysłano na Księżyc do naszych tam instalacji i zostali sprawdzeni, zorganizowani i przyporządkowani gdzie jest ich najlepsze miejsce, żeby się udać według własnych kryteriów i w jakich dziedzinach chcą się rozwijać – podobnie jak na ćwiczeniach na uniwersytecie. Następnie zostali wysłani na krótki czas do instalacji na Marsie. Niektórych wysłano na księżyce Jowisza. Mamy duże instalacje na księżycach Jowisza. I wtedy rekruci są wyznaczani do określonych baz. I pracują przez krótki czas w bazie przed przydziałem na kosmiczny krążownik lub niszczyciel albo nawet lotniskowiec. Te nasze lotniskowce kosmiczne są ekstremalnie duże: klasy długości jednego km, dwóch km lub 4 km. Mamy tam osiem kosmicznych grup bojowych … Oni odbywają służbę w większości na lotniskowcach lub na ich statkach pomocniczych. Niektóre z nich są statkami dostawczymi …”
„Na koniec ich dwudziestoletniej służby, mają opcję zapisać się na następne 20 lat. Albo mają opcję wrócić na Ziemię do miejsca urodzenia i powrotu do wieku, kiedy zaciągnęli się do Marynarki”.
„Tak więc Marynarka dokonuje biologicznej regresji ich wieku do wieku wstąpienia na służbę. Ten proces trwa kilka tygodni. W tym czasie … prawie cała pamięć z ich ostatnich 20 lat w kosmosie jest wymazana”.
Z kolei w systemie „Solar Warden” jest wymóg, że powracający odmłodzony strażnik wraca na Ziemię do rodziny dokładnie w czasie zaciągnięcia się do służby, z odchyleniem zaledwie kilkudniowym.
21/ Ponadto inne źródła donoszą, że obecnie w USA są eksploatowane lub używane:
– statki antygrawitacyjne, między innymi;

Cytaty:

TR-3A i TR-3B o kształcie trójkąta (duże i małe),
– łóżka lub kapsuły lecznicze, do których jest wkładany chory
człowiek (ang. Medbed);
– łóżka ogólnego leczenia,
– kapsuły z płynem podobnym do tego w łonie matki, do
uzupełniania ubytków ciała, na przykład odrosty kończyn,
palców (dla wojskowych i wybranych ludzi),
– tabletki lub zastrzyki odmładzające (raz w miesiącu przez 4
miesiące), działające natychmiastowo i kobieta powraca do
wieku 21 lat, a mężczyzna do wieku 23-29 lat, a mózg pracuje
o 300-400% lepiej i efektywniej (Tompkins).

Komentarz autora:
Jako pierwszy opisałem w skrócie dzieło Williama M. Tompkins’a, dzięki czemu posiadamy niekwestionowany dowód na konieczność śledzenia najnowszych źródeł w celu poznania prawdy historycznej oraz obecnego poziomu technologii na Ziemi, a także naszej ziemskiej technologii już stosowanej w kosmosie we współpracy z cywilizacjami pozaziemskimi. W przeciwnym razie pozostaniemy tylko żałosnym i przaśnym „zaściankiem” świata ! To nasi historycy mają obowiązek informowania sławiańskiego społeczeństwa polskiego o tym, ale tego nie robią, podobnie jak w zakresie funkcjonowania Królestwa Lehii i Królestwa Wenedów w starożytności i średniowieczu. Powinniśmy się domagać od nich bieżącego śledzenia źródeł i publikowania nowości, żebyśmy byli świadomym społeczeństwem na wysokim poziomie w Europie.
Zalecam przeczytanie tej książki naszym historykom.

JB

291
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *