UWAGA !!! Prawdopodobnie od wiosny przymusowe szczepienia !!! Służbę zdrowia bedzie wspierało wojsko

⁣Info z dnia 21.10.2020.
⁣UWAGA !!! Prawdopodobnie od wiosny przymusowe szczepienia !!! Służbę zdrowia będą wspierały specjalnie przeszkolone jednostki wojskowe !!!
Rozporządzeniem rządu w ramach stanu epidemii można będzie przymusowo podać nam groźną szczepionkę. Projekt dyskutowany w sejmie dopisuje jeden ważny punkt 4 a do Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia …
Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: …
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie …
Tu chcą dopisać:
4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów.
OBUDŹ SIĘ NARODZIE !!!

1606
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *