Czy Wielka Piramida w Gizie to gigantyczna maszyna energetyczna?

Wielka Piramida na Płaskowyżu Giza jest jednym z najbardziej imponujących zabytków, jakie kiedykolwiek powstały na naszej planecie. Poza tym, że jest to masywny i imponujący starożytny zabytek, zbudowany tajemniczymi technikami, to budowla, która znajduje się w Egipcie, mimo wielowiekowych badań archeologicznych, odmówiła oddania całej swojej tajemnicy. Ten enigmatyczny zabytek został otoczony wieloma teoriami dotyczącymi jego funkcji, w taki sposób, że są tacy, którzy myślą, że został zaprojektowany jako rodzaj gigantycznej maszyny energetycznej.

Czy materiały z Wielkiej Piramidy w Gizie są dowodem na to, że jest to maszyna energetyczna?
Pomimo wielkiego wysiłku, aby udowodnić, że Wielka Piramida została zbudowana jako grobowiec, przez lata nie znaleziono ani jednego dowodu archeologicznego, który wskazywałby na to, że Piramida jest grobowcem gigantycznym. Aby zrozumieć ewentualną funkcję piramidy, konieczne jest obserwowanie materiałów z jakich zbudowano ten pomnik, ponieważ materiały z jakich zbudowano tę konstrukcję zawierają unikalne właściwości elektryczne, które mogłyby nadać moc teorii wskazującej, że konstrukcja ta została zbudowana jako gigantyczna maszyna energetyczna.

Materiały z Wielkiej Piramidy w Gizie są wyraźnym dowodem na to, że nie została ona zbudowana jako grób.
Eksperci odkryli, że granitowe kamienie użyte do budowy piramidy, korytarze są lekko radioaktywne, co pozwala na zelektryfikowanie powietrza. Z jakiegoś powodu, osoby odpowiedzialne za budowę piramidy użyły tego materiału. Dolomit, materiał, który okazał się świetnym przewodnikiem prądu, znajduje się na wewnętrznych powierzchniach Wielkiej Piramidy. Podobnie, Tura Calestone, który okazuje się być doskonałym izolatorem elektrycznym, pokrywa zewnętrzne części Wielkiej Piramidy. Eksperci zwracają uwagę, że cały ten materiał mógł zostać wykorzystany jako generatory energii, jednak nie jest to jedyna rzecz.

Prądy tellurskie pod Wielką Piramidą
Na dodatek do tego wszystkiego, piramida znajduje się w silnym podziemnym źródle energii, podobnie jak ogromna większość starożytnych struktur na całej planecie. Geologia występująca na Płaskowyżu Giza w naturalny sposób skupia ogromne ilości naszych światowych sił elektromagnetycznych. Poniżej tej powierzchni, siły eklektyczne, które przemieszczają się w sposób naturalny, znane są jako prądy ziemskie lub telluryczne. Te prądy to prąd elektryczny, który przemieszcza się pod ziemią lub przez morze.

Czy starożytni Egipcjanie korzystali z elektryczności tysiące lat temu?
Istnieją dowody na to, że starożytni Egipcjanie korzystali z energii elektrycznej tysiące lat temu, mimo że konwencjonalni eksperci płasko odmówili przyjęcia tej teorii. Jeśli spojrzeć na wnętrza korytarzy Piramidy i komór, nie ma dowodów na to, że osoby odpowiedzialne za budowę Wielkiej Piramidy używały pochodni lub ognia do oświetlania wnętrza Piramidy, tak jakby nie była to pojedyncza próba sadzy, ani nie znaleziono żadnych uszkodzeń spowodowanych przez dym na korytarzach. Podobnie, jeśli spojrzeć na tak zwane baterie Bagdadu, można zrozumieć, że tysiące lat temu urządzenia te faktycznie wytwarzały energię i elektryczność.

Jaka jest prawdziwa funkcja Wielkiej Piramidy w Gizie?
Jak wspomniano wcześniej, nie ma ani jednego dowodu na to, że Wielka Piramida w Gizie była grobowcem, a teoria ta jest silnie poparta wystrojem wnętrza pomnika. Piramida ta różni się prawie pod każdym względem od innych grobowców, które były badane w starożytnym Egipcie. Wnętrze piramidy nie posiada żadnych dekoracji, użyto różnych materiałów budowlanych i nigdy w całej jej historii nie znaleziono w niej ani jednej mumii. Ostatnie badania naukowe wykazały, że Wielka Piramida skupia się na energii elektromagnetycznej. To odkrycie zmieniło wszystko, co było znane o Wielkiej Piramidzie.

1095
ZRODLO ARTYKULU