GDZIE MIESZKAMY I JAK TO WYGLĄDA? Część 1.

Nasza przestrzeń (“wszechświat”, kosmiczne jajo) nazywa się Brahmanda (nazwana od Brahma Stwórcy).Jądrem Brahmandy, gdzie występuje prawdziwe życie fizyczne, jest samolot lub dysk zwany Bhumandala, który ma średnio 4 miliardy mil. Nasza Ziemska płaszczyzna lub dysk jest w środku. Wszystko nad ziemią jest ogólnie uważane za niebo, a wszystko pod ziemią jest za piekło, a im wyżej lub niżej będziesz tym bardziej ekstremalnie.

(Ze szczegółowej perspektywy kosmologii wedyjskiej)

Powierzchnia Bhumandala to miejsce, w którym żyjemy nasze życie podzielone na ogromną wyspę centralną zwaną Jambudvipa, mierzącą 800 000 mil z oceanem słonej wody Lavana, który również ma 800 000 mil szerokości. Sześć kolejnych pierścieni lądowych i ich oceany, każdy dwa razy większy od poprzedniego, otacza Djambudvip i kończy się gigantyczną górą zwaną LokaLoka, miliard mil od centrum Meru. Góry Lokaloka (które są tak wysokie i silne, że blokuje słońce), zwane Aloka-varsa, rozprzestrzeniają się na miliardy mil. Następnie jest dziewięć skoncentrycznych granic lub barier wykonanych z lepszego materiału, każda dziesięć razy większa od poprzedniego, a więc osiągnięta jest odległość galaktycznych wymiarów. My i 8 innych wyspiarskich krajów lub światów żyjemy w najbardziej południowej części środkowej wyspy Jambudwip zwanej Bharata-varsa.

Bharata-varsa jest jedną z 9 dywizji lub części Jambudwip. Dziewiąta wyspa to nasza ziemska mandala o średnicy 8000 mil. Bharata-varsa była niegdyś spójną ziemią, aż do 5125 lat temu, kiedy wielka wojna i powodzie zmniejszyły ją do dziewięciu wysp, z których jedną jest nasza Ziemia Każda wyspa jest otoczona lodem i śniegiem (kolejna konsekwencja wojny), a Bharata-varsa jako całość jest ogólnie objęta kwarantanną, oddzielona od innych części Jambudweep, gdzie prowadzą znacznie pobożniejszy styl życia. Pewnego dnia Bharata-varsa zostanie przywrócona i zjednoczona ze swoją ojczyzną jak dawniej.

W roku 3139 p.n.e. Krishna przybył tu, ponieważ demony z piekła zaczęły sięgać na powierzchnię Bhumandali i stąd nastąpiło sprzątanie.

Zanieczyszczenie było szczególnie poważne w Bharata-varsa, która ucierpiała najwięcej szkód w wyniku wojny i doprowadziła do poważnych powodzi (których Noe był częścią) regionu. Po tym, jak Kriszna i jego armie zniszczyli większość demonów tworzących politykę, pieniądze i technologię, aby oszukać i zniewolić ludzi, wrócił do swojego niebieskiego domu w wieku 125 lat i siedmiu miesięcy.

Jego smutna śmierć w 3102 p.n.e. pozostawiła pustkę, kiedy Kali Yuga zaczął się w Bharata-varsa. Życie stało się znacznie trudniejsze, a ludzie się skurczyli i żyli krótsze, ale teraz, gdy stosunkowo uwolnili się od ciemności, to przynajmniej obrali właściwą drogę.

Pozostałe 8 części Jambudwip doznało niewielkich uszkodzeń i zasadniczo kontynuowało swój rajski styl życia. Wszyscy tutaj są wspanialsi i żyją setki, a nawet tysiące lat bez choroby i śmierci, jakie znamy, ani bez żadnej udręki, teraz przeklinając Bharata-varsa.

Ludzkość wróciła do punktu, w którym przewyższa wielkie zło, tak jak za czasów Noego. Tym razem bitwa będzie jeszcze poważniejsza, ale jak już demony zostaną pokonane, ta Kali Yuza doczeka się kolejnego Złotego Wieku, co najmniej tysiąc lat (niektórzy mówią dziesięć tysięcy). Niezależnie od długości, będzie to bardzo mile widziane i umożliwi dużej części ludzkości zejście z tej ziemskiej równiny, gdzie dominuje i kwitnie zło i korupcja. Po Złotym Wieku jednak zło powróci ponownie, by kontynuować swoje wciąż niszczące ścieżki, aż Kali Yuga skończy się za około 400 000 lat.

278
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *