Góra Synaj – starożytny port kosmiczny

Koncepcja starożytnych kosmitów jest niezwykle ciekawa. Jej podstawą są paleokontakty pomiędzy ludźmi a przedstawicielami zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich. Czy Góra Synaj mogła być miejscem ich lądowania?

Potwierdzenie teorii dotyczącej tego, iż góra Synaj była miejscem lądowania statków kosmicznych bogów możemy znaleźć w przekazach sumeryjskich. Na glinianych tabliczkach z pismem klinowym znalezionych w Iraku znaleźć można interesujący fragment. Został on spisany przez pisarza Endubasara, zaś słowa te pochodziły z ust sumeryjskiego bóstwa Enki. Tekst ten został spisany 7 lat po nuklearnej zagładzie, która zniszczyła 5 miast (w tym Sodomę i Gomorę) położonych w żyznej dolinie. W dolinie tej na Półwyspie Synaj znajdował się port kosmiczny Anunnaków. Było to miejsce przeznaczone dla niebiańskich rydwanów. Tekst ten opowiada, że owa nuklearna zagłada była wywołana przez 7 broni, których użył Ninurta (syn Nergala i przyrodni brat Enlila).

Port kosmiczny Synaj przed wojną nuklearną

Port ten służył do wysyłania Annunaków na orbitę i utrzymywania połączeń z ich macierzystą planetą Nibiru. Była to jedna z najwcześniejszych konstrukcji Annunaków na Ziemi. Rada Annunaków podjęła decyzję o wykorzystaniu arsenału nuklearnego ukrytego w Afryce. Chcieli powstrzymać w ten sposób Marduka – brata Nergala przed przejęciem kontroli nad portem. Przeciw temu był tylko Enki. Nergal i Ninurta użyli owej broni. Atak nuklearny na port kosmiczny Synaj zakończył się sukcesem. W efekcie użycia broni wyzwolony został “zły wiatr” (chmura radioaktywna). Zniszczyła ona port, Sodomę i Gomorę oraz zmiotła z powierzchni Ziemi całą cywilizację sumeryjską w kilka godzin. Miasto, którym władał Marduk – Babilon nie zostało zniszczone. Odebrano to jako dzieło przeznaczenia. Marduk został w ten sposób koronowany na króla i rozpoczęła się era supremacji Babilonu. Cała więc wojna nuklearna prowadzona pomiędzy bogami Annunaki wynikała z chęci dominowania i uzyskania władzy nad Ziemią.

Góra Synaj w Biblii

Góra Synaj była miejscem wielu kluczowych wydarzeń opisywanych w Biblii. To tam Mojżesz otrzymał kamienne tablice z przykazaniami. Na górze tej anioł polecił Mojżeszowi, by wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Tam też dokonał się cud wypłynięcia wody ze skały.

Góra Synaj była ponadto (a może przede wszystkim) miejscem spotkań Mojżesza z Bogiem. Biblia co prawda nie mówi bezpośrednio o tym, iż na górze Synaj lądowały statki kosmiczne Boga (bogów). Jednak ówcześni ludzie nie rozumieli technologii i opisywali pewne niezwykłe wydarzenia w sposób dla nich zrozumiały. Na górze tej wielokrotnie Bóg spotykał się z Mojżeszem. Bóg być może upatrzył sobie tę górę lub było to miejsce, w którym mógł zejść na Ziemię, gdyż było do tego przystosowane. Jeśli przyjmiemy drugą możliwość to w tym kontekście góra Synaj mogła być miejscem lądowania statku kosmicznego Boga.

Warto w tym miejscu przytoczyć biblijne opisy zejścia Boga na górę Synaj.  

„Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu”. (Biblia Tysiąclecia, 2002, Wj 19, 16). „A Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe”. (Biblia Tysiąclecia, 2002, Wj 34, 5). „Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła”. (Biblia Tysiąclecia, 2002, Wj 19, 18). „Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą – a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą”. (Biblia Tysiąclecia, 2002, Pwt 4, 11). „Odwróciłem się i zszedłem z góry – a góra płonęła ogniem – trzymając w rękach dwie tablice Przymierza”. (Biblia Tysiąclecia, 2002, Pwt 9, 15).

Spotkania Mojżesz z Bogiem na Górze Synaj

Gdy Bóg zstępował na górę Synaj wydarzeniu temu towarzyszyły chmura obłoku, ogień, grzmoty, błyskawice, potężny głos oraz drżenie Ziemi. Opis ten jest niezwykle podobny do startu rakiety kosmicznej. Czy więc opisy te sugerują, iż na górze Synaj lądowały i startowały z niej statki kosmiczne?

Na Górę Synaj mógł wchodzić tylko Mojżesz i nikt więcej. Żadna inna osoba nie mogła jej dotykać, gdyż groziło to śmiercią. Podczas startu czy też lądowania statków kosmicznych również nie wolno przebywać w pobliżu, gdyż ogromna temperatura wyzwalana podczas spalania paliwa rakietowego potrafi uśmiercić człowieka. Być może więc Mojżesz jako jedyny człowiek otrzymał od Boga swego rodzaju ochronę przed ogniem i temperaturą powstającą podczas startu statku kosmicznego lub być może była to po prostu instrukcja postępowania.

Zarówno przekazy sumeryjskie jak i zapisy Biblii w pewnym stopniu wskazują na to, że góra Synaj była miejscem lądowania statków kosmicznych. Jednak czy istnieją jakieś dowody, które mogłyby stanowić potwierdzenie tej teorii?

Góra Synaj współcześnie

Obecnie brak jest jednoznacznej zgody naukowców co do lokalizacji Góry Synaj. Na samym Półwyspie znajduje się Góra Synaj. Jednak archeolodzy nie są pewni, iż jest to właśnie owa góra z przekazów biblijnych i sumeryjskich. Współcześnie naukowcy skłaniają się bardziej do tego, iż biblijną Górą Synaj jest wzgórze Dżabal al-Lauz w Arabii Saudyjskiej. Zdają się to potwierdzać wskazówki geograficzne, gdyż Góra Synaj zlokalizowana byłą na wschód od zatoki Akaba.

Ponadto istnieje również niezwykle ciekawy dowód potwierdzający tę teorię. Ron Wyatt jako pierwszy utożsamiał górę Dżabal al-Lauz z biblijnym Synajem. Znalazł on na to kilka dowodów: pęknięta skała, z której wypłynęła woda, petroglify egipskich bóstw oraz jaskinię, w której przebywał Eliasz chroniąc się przed królową Izebel.

Najważniejszym dowodem, który stanowi potwierdzenie tego, iż góra Synaj była miejscem lądowania statków kosmicznych jest fakt, że szczyt Dżabal al-Lauz jest ciemniejszy niż reszta góry. W Biblii stwierdzono, iż szczyt góry Synaj był czarny, spowity dymem. Góra Dżabal al-Lauz posiada tą samą charakterystykę. Może to być wynikiem spalenia szczytu góry wskutek intensywnej temperatury i ognia powstałego podczas startu statku kosmicznego.

Czy więc góra Babel była portem kosmicznym, który został zniszczony w wyniku antycznej wojny nuklearnej? Jak potoczyłaby się historia ludzkości, gdyby port ten przetrwał nuklearną zagładę? Czy góra Synaj była starożytnym portem kosmicznym, miejscem, w którym bogowie zstępowali na Ziemię?

Zapraszam na materiał na ten temat:

1420
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *