Biblia, Księga Rodzaju i stworzenie człowieka przez starożytne istoty pozaziemskie Anunnaki

Historia naszego stworzenia jest jednym z fundamentalnych mitów cywilizacji ….. Było wiele źródeł tej historii w całej historii ludzkości, a w tym poście zbadamy sugestię zawartą w Kronikach Ziemi Zechariaha Sitchina, że historia z Księgi Rodzaju w Biblii jest tak naprawdę o stworzeniu człowieka przez starożytnych obcych Anunnaki z Mezopotamii.

Na 12. planecie, Genesis Revisited i The Lost Book of Enki, Sitchin dostarcza nam najwcześniejszej wersji biblijnej historii Genesis o naszym stworzeniu, zawartej w sumeryjskich tekstach klinowych, najstarszym piśmie znanym ludzkości.

Powód, dla którego starożytni kosmici Anunnaki opuścili Nibiru i przybyli na Sumeria
Sitchin sugeruje, że sumeryjskie zapisy ujawniają, że około 445 000 p.n.e. łącznie 50 starożytnych astronautów Anunnaki wylądowało na obszarze, który później będzie znany jako Mezopotamia w poszukiwaniu złota.

Anunnaki wyruszyli ze swojej planety na Ziemię (Ki), ponieważ atmosfera ich planety Nibiru uległa pogorszeniu.

Badania Anunnaki wykazały, że złoto jest pierwiastkiem, który może być użyty do skutecznej naprawy atmosfery Nibiru, a badania układu słonecznego Anunnaki wykazały również, że złoto w znacznych ilościach można znaleźć na Ziemi poprzez wydobycie go z oceanu.

Pierwszy projekt wydobycia złota powstał na wybrzeżach Mezopotamii, zgodnie z Genesis Revised Sitchina.

W sumie sześć dni poświęcono na budowę nowej osady w regionie między Tygrysem a Eufratem.

Siódmy dzień został ogłoszony dniem odpoczynku przez przywódcę, Enki.

Ze względu na fakt, że Stacja Ziemi 1 była pierwszą osadą Anunnaki, w Genesis Revisited, Sitchin argumentuje, że jest to prawdopodobnie miejsce, gdzie znajdował się biblijny Ogród Eden.

Po pewnym czasie odkryto, że ilość złota w Oceanie otaczającym Edin jest niewystarczająca, więc operację wydobywania złota przeniesiono do Afryki, gdzie istniały i istnieją do dziś ogromne złoża złota.

Enki został odpowiedzialny za operacje w Afryce, a następnie jego przyrodni brat Enlil został wysłany z Nibiru i otrzymał dowództwo nad Stacją Ziemską 1 od przywódców Domu Anunnaki.

Bunt Igigi i stworzenie Adama (człowieka) przez starożytnych kosmitów Anunnaki

Bunt Igigi i stworzenie Adama (człowieka) przez starożytne istoty pozaziemskie Anunnaki
Aby pomóc w projekcie wydobycia złota, Anunnaki początkowo byli pod opieką Igigi, aż do momentu, gdy po latach ciężkiej pracy zbuntowali się, zmuszając Anunnaki do znalezienia innego źródła pracy.

Genesis Revisited opowiada długą i kontrowersyjną debatę na Radzie Bogów Anunnaki, gdzie ostatecznie zdecydowano, po sugestii Enki, że Igigi zostaną zastąpione stworzeniem „prymitywnego robotnika” uzyskanego przez połączenie DNA Anunnaki z DNA od najbardziej zaawansowanego naczelnego na Ziemi w tamtym czasie, prawdopodobnie Homo Habilis, około 440 000 lat temu.

Projekt został zainicjowany przez Enki i Ninhursag, którzy byli odpowiedzialni za Laboratorium Medyczne. Eksperymenty początkowo zakończyły się niepowodzeniem, aż do narodzin prototypu „Adama” w Laboratorium Genetycznym przy użyciu łona matki zastępczej Anunnaki.

Jednak Adam był sterylną hybrydą. W końcu inni Anunnaki stacjonujący w różnych stacjach bazowych zaczęli domagać się własnych prototypów Adama, aby pomogły im w wykonywaniu ich zadań, a Enki z trudem starał się sprostać temu zapotrzebowaniu. Niektóre Enlil wziął siłą i umieścił w Ogrodzie Ziemi, Stacja 1, by się nimi zaopiekowali.

„I Pan wziął Adama i umieścił go w Ogrodzie Eden, aby uprawiał go i opiekował się nim”.

Według Zachariasa Sitchina, to właśnie ma na myśli Księga Rodzaju, gdy czytamy

Chociaż zapotrzebowanie Anunnaki na prymitywnego robotnika Adama było wysokie i nie mogło być zaspokojone, Enlil zabronił Enki przeprowadzania jakichkolwiek dalszych eksperymentów genetycznych, które pozwoliłyby Adamowi rozmnażać się poza kontrolowanym środowiskiem Laboratoriów Genetycznych Anunnaki … Enki udawał, że zgodził się, ale potajemnie kontynuował swoje eksperymenty DNA.

Drzewo wiedzy i drzewo życia

Według Genesis Revisited, badając stworzonego przez siebie Adama EN.KI zaobserwował dwie kobiety kąpiące się w rzece i wkrótce przespał się z nimi obiema. Z czasem urodziły po jednym dziecku, mężczyznę i kobietę.

Synowie Enki zostali nazwani ADAPA i TI.TI, później znani jako Adam i Ewa.

Unikalną cechą ADAPA / ADAM i TI.TI / EVE było to, że pomimo tego, że były hybrydami Enki i ludzi, były zdolne do samodzielnego rozmnażania się.

Następnie Enki zabrał swoje potomstwo na Stację Ziemską , ponieważ byli bardzo inteligentni i reprezentowali najlepsze wyniki osiągnięte przez projekt Anunnaki Genetics.

Był jednak problem, którego Enki nie mógł rozwiązać … to znaczy, pomimo tego, że mógł się rozmnażać, nie mógł osiągnąć długiego życia dla Adamy i dlatego pozwolić Adamowi żyć tak długo, jak sami Anunnaki, to znaczy Adam nie mógł mieć „nieśmiertelności” ani długowieczności, którymi cieszyli się bogowie.

Dlaczego Adam i Ewa zostali wygnani z Ogrodu Edenu (E.DIN) przez starożytnych kosmitów Anunnaki ?
W sumeryjskiej ikonografii Enki jest reprezentowany przez symbol węża, a oryginalna sumeryjska historia Adama i Ewy wydaje się być historią dzieci Enkiego ADAPA i TITI ,są doprowadzani do samorealizacji swojej inteligencji i zdolności do rozmnażania się przez ich Ojca Enki

Zanim Enki znalazł sposób, by dać im życie tak długo, jak sami Anunnaki, to znaczy jeść z „Drzewa Życia”, zostali wyrzuceni ze Stacji Bazowej Edin przez Enlila, ponieważ był przeciwny pozwoleniu Adama na rozmnażanie się, jak uważał, że jego liczebność należy zawsze kontrolować, aby uniknąć przeludnienia.

Tak więc historia grzechu pierworodnego opowiedziana w Księdze Rodzaju wydaje się mieć zupełnie inny wymiar w starożytnych pismach sumeryjskich.

Różnica opinii między Enki i Enlilem na temat roli prymitywnego robotnika w Projekcie Anunnaki ostatecznie wywołała Wojnę Frakcji Anunnaki.

Mimo to, poprawiona Księga Rodzaju dostarcza nam sumeryjskiej wersji upadku człowieka.

Wniosek: Biblijna historia Genesis według pozaziemskich tekstów starożytnych sumeryjskich Anunnaki
Obraz, który wyłania się z historii Adama i Ewy z sumeryjskich zapisów, jak opowiedziano w księdze Zachariasa Sitchina, Revised, jest taki, że Historia Genesis nie jest dosłowną rozmową prowadzoną przez mężczyznę, kobietę i „gadającego węża”.

Z Earth Chronicles jasno wynika, że ​​w Księdze Rodzaju znajdują się fragmenty dłuższej opowieści o korzeniach starożytnej Sumerii, które ujawniają nam, dlaczego ludzie nie mają życia wiecznego i jak doszliśmy do Wiedzy i Doświadczenia Samoświadomości , a także zdolność do reprodukcji.

To właśnie zdobycie przez nas zdolności do rozmnażania się poprzez nieautoryzowane wysiłki boga-naukowca Anunnaki, groziło zakłóceniem delikatnej stabilności projektu wydobycia złota na Ziemi Anunnaki według Enlila.

Z tego powodu Adam i Ewa zostali wygnani z Ogrodu Edenu (stacja bazowa E.DIN) przez Enlila, aby bronić się poza ochroną i bezpieczeństwem stacji bazowych Anunnaki, w których pracowali i która również o nich dbała. zapewniając żywność, schronienie i opiekę medyczną, aby mogli nadal pomagać Anunnaki w ich roli zastępstwa Igigi.

Jako wyrzutki, ADAPA i TITI musieli po raz pierwszy nauczyć się radzić sobie i swoich potomków bez pomocy Anunnaki … Jest to często określane jako „cena grzechu pierworodnego”,jako że przypuszcza się, że ludzkość otrzymała wyrok i została wygnana z Raju jako wyjaśnienie stanu ludzkiego

W sumeryjskich zapisach, jak również w Księdze Rodzaju, ADAPA i TITI opuszczają Ogród z “Wiedzą”, ale Długowieczność pozostaje u Bogów, którzy ograniczyli Ludzkości dostęp do Drzewa Życia (Długowieczności), uniemożliwiając jakiekolwiek dalsze eksperymenty genetyczne, które ostatecznie przedłużyłyby życie Bogów Ludzkości:

I wyrzucił Adama … i umieścił cherubinów i płonący miecz, które obróciły się, by strzec Drzewa Życia na wschód od Ogrodu Eden.

Teoria Anunnaki Starożytnych Astronuatów również nadal wywołuje zainteresowanie i debatę na temat naszego pochodzenia i tego, czy historyczna oś czasu cywilizacji dostarczana przez obecny paradygmat historyczny jest poprawna.

https://misterio.tv/ancestral/la-biblia-genesis-y-creacion-del-hombre-por-los-antiguos-extraterrestres-anunnaki

5853

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *