Dokument stwierdzajacy niewolnictwo

W roku 1302 za papieża BONIFACE VIII kilku ROMAJSKICH cwaniaków wpadło na pomysł że cały Świat materialny należy do nich. Sporządzono odpowiedni akt własności mówiący że cała ziemia i wszystko co na niej się znajduje należy do nich.

Akt ten nazwano “UNUM SANKTUM” i jest to pierwszy na świecie tzw. EXPRESS TRUST. mówiący o tym że Watykan jest posiadaczem materii ziemskiej jako VIKARIUSZ ( pośrednik ) BOGA.

Pierwszy Trust na świecie: UNUM SANCTAM

Unam Sanctam to jeden z najbardziej przerażających dokumentów w historii i najczęściej cytowany jako główny dokument papieży domagając się swojej globalnej potęgi. Jest to wyraźny akt powierniczy .Ostatnia linijka brzmi: „Ponadto oświadczamy, że tak jest absolutnie konieczne dla zbawienia, aby każde stworzenie ludzkie (człowieka definiuje się jako potwora) podlegało Biskupowi Rzymskiemu”. Nie jest tylko pierwszy akt powierniczy w historii, ale także największy trust, jaki kiedykolwiek wymyślono, ponieważ twierdzi, że cała planeta i wszystko na niej zostało przekazane w zaufaniu.

Potrójna Korona Baala, czyli Papieska Tiara i Triregnum.

W 1302 roku papież Bonifacy wydał swoją niesławną bullę Unam Sanctam – pierwszą powiernictwo ekspresowe. Zażądał kontroli nad całością planetę, która uczyniła go „królem świata” . Na uroczystość zamówił pozłacane nakrycie głowy w kształcie szyszki , z misterna korona u podstawy. Szyszka jest to starożytny symbol płodności i tradycyjnie kojarzony z Ba’alem, jak również z Kult Kybele. Reprezentuje również szyszynkę w centrum naszego mózgu – z natury krystaliczną – która umożliwia nam dostęp do Źródła, stąd 13-metrowa szyszka w Placu Watykańskim. Pomyśl, dlaczego papieże ubóstwiali Szyszka. Zobacz: Farmacja Inkwizycja

1. Korona Ziemi Koronnej.

Papież Bonifacy VIII był pierwszym przywódcą w historii, który stworzył pojęcie Trustu, ale pierwszy Testament ar y Trust, poprzez akt testamentu tworzącego majątek zmarłego, został ustanowiony przez papieża Mikołaja V w 1455 roku, przez Bulla papieskiego Romanus Pontifex. Jest to tylko jedna (3) bulla papieska, która zawiera werset z incipitem “Na wieczną pamiątkę”. Bulla ta skutkowała przeniesieniem prawa do użytkowania ziemi jako nieruchomości z Express Trust Unam Sanctam

Pod kontrolą papieża i jego następców w r wieczności. W związku z tym wszystkie ziemie są uważane za “ziemię koronną” . Ta 1. Korona jest reprezentowana przez 1st CrownCestui Que Vie Trust , tworzony w momencie narodzin dziecka. To pozbawia nas wszystkich korzystnych praw i uprawnień do ziemi.

II Korona Rzeczypospolitej

Druga Korona została utworzona w 1481 r. tzw. bullą papieską “Aeterni Regis

, czyli “Wiecznej Korony”, przez Sykstusa IV, będącej dopiero drugą z trzech bulli papieskich jako aktów testamentowego zawierzenia. Ta bulla papieska stworzyła “Koronę Aragonii”, zwaną później Koroną Hiszpanii, będącą najwyższym władcą i najwyższym zarządcą wszystkich niewolników rzymskich podlegających władzy biskupa Rzymu. Hiszpania straciła Koronę w 1604 roku, kiedy to szczyt został przyznany królowi Jakubowi IAnglia przez papieża Pawła V po udanym przejściu “UnionCrown”,lub Commonwealth, w 1605 roku po operacji fałszywej flagi spisku prochowego. Korona została ostatecznie utracona przez Anglię w 1975 roku, kiedy to została zwrócona Hiszpanii i królowi Karolowi I, gdzie pozostaje do dziś. Ta 2 korona jest reprezentowana przez 2 cestui QueVie Trust, tworzone przy narodzinach dziecka i poprzez sprzedaż aktu urodzenia jako obligacji do prywatnego banku centralnego narodu,pozbawiając nas własności naszych ciał i skazując nas na wieczną niewolę jako Osoba Rzymska lub niewolnik.

Trzecia Korona Stolicy Apostolskiej(Morska)

Trzecia Korona została utworzona w 1537 roku przez Pawła III, poprzez papieską konwokację bulę, przeznaczoną również do otwarcia Soboru Trydenckiego. Jest to trzeci i ostatni akt testamentu, ustanowiony w celu odzyskania wszystkich “zagubionych dusz” utraconych na rzecz Stolicy Apostolskiej. HoliVision. Wenecjanie pomogli stworzyć pierwszy akt Cestui que vie z 1540 roku, aby użyć tej papieskiej bulli jako podstawy do kościelnej korony Henryka VIII. Ta korona została potajemnie przyznana Englandii w zbieraniu i “żniwach” zagubionych dusz. Korona została utracona w 1816 roku, z powodu celowego bankructwa Anglii, i przyznana Temple Bar, który stał się znany jako Crown Bar, lub po prostu lycoron. TheCrown Bar Associations haveod e been responsible foradministrator erin g _”collecting g “of souls from the lost and damned, including the registration and collection of baptismal certificates representing souls collected by the Vatican and stored in its vaults. Ta Trzecia Korona jest reprezentowana przez Trzeci Trust Cestui Que Vie, tworzony w momencie chrztu dziecka. Jest to przyznanie świadectwa chrztu rodziców – – tytułu do duszy – – – Kościołowi lub Rejestratorowi. W ten sposób, bez tytułu do swojej duszy, zostanie odrzucony enistatus prawny i będzie traktowany jako rzecz – – ładunek bez duszy – – na którym spoczywa BARter teraz legalnie zdolny do egzekwowania prawa morskiego.

Fundusz powierniczy Cestui Que Vie

Cestui Que Vie Trust to fikcyjna koncepcja. Jest to tymczasowy trust testamentowy, utworzony po raz pierwszy za panowania Henryka VIII Anglii poprzez ustawę Cestui Que Vie z 1540 r. i zaktualizowaną przez Karola II ustawą CQV z 1666 r., w której Majątek może być dokonane na korzyść osoby, którą uważa się za zaginioną lub porzuconą na „morzu”, a zatem uznaną za „martwą” po siedmiu (7) latach.Dodatek l _przypuszczenia , wg których taki Trust Może tworząc, były dodać do późniejszych statutach do tym bankrutów ,małych,niekompetentnych, hipotecznych i prywatnych firm. Pierwotny cel CQV Trust było utworzyć tymczasową posiadłość dla korzyść innego, ponieważ jakieś wydarzenie, stan rzeczy lub warunki uniemożliwiły im domaganie się statusu żywych, kompetentnych i obecny, przed A Właściwe władze .Dlatego dowolny roszczenia, historia,statuty lub argumenty, że zbaczać W warunki pochodzenie i funkcję CQV Trust, a wymawiane przez te kanony, jest fałszywe i automatycznie nieważne. A Beneficjent w ramach Estate może być Beneficjentem lub CQV Trust. Gdy Beneficjent utraci bezpośrednie korzyści z jakiejkolwiek Własności wyższego Stanu umieszczonej w CQVTrust w jego imieniu, nie jest „właścicielem” CQV Trust; jest tylko beneficjentem tego, co wybierają powiernicy CQV Trust

Wykonawcy lub zarządzający stanem wyższym .

 przekazać uprawnienia dziecka, jako Beneficjenta, do 1. Cestui Que (Vie) Trust w formie numer rejestru  rejestrując Imię, ponownie tworząc Osobę Korporacyjną i pozbawiając dziecko praw do Nieruchomości; I,

2.

 rościć sobie prawo do dziecka jako własności ruchomej. Umowa z dzieckiem-niewolnikiem jest następnie tworzona poprzez honorowanie starożytnej tradycjiso posiadania odcisku stopy dziecka na akcie urodzenia na żywo lub kropli jego krwi, jak również uzyskanie od rodziców podpisu dziecka z dala od zwodniczych znaczeń prawnych na akcie urodzenia na żywo, który jest weksel, przekształcony w obligację aniewolf, sprzedany do prywatnej rezerwyBank własności, A następnie przeniesione w2. miejsceIseparateCQVTrust,porchild,własnośćbyBank. Kiedykolwiek weksel osiągnął termin płatności, a bank nie jest w stanie “przejąć” dziecka-niewolnika, zgodnie z prawem wydawany jest zastaw morski w celu “uratowania” utraconej własności i jest on spieniężany jako waluta emitowana wseriach przeciwko CQV Trust.

3.

 

żądać duszy dziecka poprzez świadectwo chrztu. Od 1540 roku i powstania 1. Prawa CQV, wywodzącego swoją władzę od tak zwanegoBulla papieskiego przywódcy kultu rzymskiego papieża Pawła III, 1540 roku, kiedy dziecko zostaje ochrzczone i wydawane jest świadectwo chrztu, rodzice obdarowują, przyznają i przekazują duszę dziecka do “Trzeciego” Powiernictwa CQV należącego do kultu rzymskiego, które od tego czasu przetrwało tę cenną własność w swoich skarbcach. Od 1815 roku, ta 3 Korona Rzymskiego Kultu i 3 Trust CQV reprezentujący własność kościelną jest zarządzany przez BAR jako zrekonstruowana “Galla” odpowiedzialna, jak Ponure Żniwiarze, za zbieranie dusz .Każdy Trust Cestui Que Vie, tworzony od 1933 roku, reprezentuje jedną z 3Koron reprezentujących trzy roszczenia własności Rzymskiego Kultu: Real Property (na ziemi), Personal Property (ciało) i Church Property (dusza). Każda z nich odpowiada dokładnie trzem formom prawa dostępnym dla sądów Galla z BAR: prawo handlowe spółek (sędzia jest “właścicielem”), prawo morskie i kanoniczne (sędzia jest bankierem) oraz prawo talmudyczne (sędzia jest kapłanem).

W 1455 roku Watykan pod panowaniem NIKOLASA v , wymyślił ulepszony Trust pod tytułem “ROMANUS PONTIFEX” (Testament Trust) Mówi on, że posiadłości, budynki itp. nieruchomości i wszystkie rzeczy wykonane ręką człowieka również należą do Watykanu, a my cieszymy się jedynie “PRAWEM DO UŻYTKU”

Romanus Pontifex [1] to bulla papieska napisana 8 stycznia 1455 przez papieża Mikołaja V do króla Portugalii Alfonsa V. Jako kontynuacja Dum Diversas, potwierdził Koronie Portugalii panowanie nad wszystkimi ziemiami odkrytymi lub podbitymi podczas Age of Discovery. Wraz z zachęcaniem do przejmowania ziem „Saracenów, pogan… i innych wrogów Chrystusa”, powtórzył zezwolenie wcześniejszej bulli na zniewolenie takich ludów. Głównym celem bulli było zakazanie innym narodom chrześcijańskim naruszania praw króla Portugalii do handlu i kolonizacji w tych regionach.

W 1481 Papież SIXTUS IV wydał nowy trust pod nazwą “AETERNI REGIS” mówiący o tym że wszyscy mieszkańcy planety ziemia muszą pracować dla Watykanu.
Tak powstał “COMMON WEALTH” mówiący że wszyscy królowie służą od tej pory Watykanowi a ludzie są zwykłymi niewolnikami.

W 1531 powstał ostatni trust ,nazwany “CONVOCATION” mówiący że właścicielem naszych dusz jest Watykan.
W tym przypadku niezbędnym krokiem do przejęcia duszy był obrzęd BAPTYZMU. Baptyzowano więc wszystkich przemocą pod groźba kary śmierci itd…

Wkrótce powstał dokument pod nazwą “CESTUI QUE VIE” Tak właśnie nazywa się kompletny i dopracowany tytuł naszego niewolnictwa.

Przebudzeni.pl

2946
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *