Góry to starożytne pozostałości gigantycznych drzew krzemowych

W przyrodzie, zupełnie niepowiązane ze sobą rzeczy często wyglądają podobnie. Jednak rosyjski teoretyk spisku płaskich ziemi uważa, że podobieństwo nie jest przypadkiem i dlatego stwierdza, że to, co teraz nazywamy górami, to w rzeczywistości zachowane pozostalosci starożytnych form życia przypominających drzewa.

Użytkownik YouTube Людин Рɣси opiera swoją teorię na założeniu, że Ziemia była niegdyś o rzędy wielkości bardziej żywa niż obecnie, a formy życia w przestrzeni życiowej byly znacznie bardziej majestatyczne niż obecnie. A wszystko, co nam zostało, to pustynia, którą zamieniliśmy w złomowisko” – mówi.

Rosyjski teoretyk spiskowy chciałby zwrócić uwagę na korelację między pniami drzew a formacjami geologicznymi z całego świata. Twierdzi, że morfologia wielu gór wykazuje niezwykłe podobieństwo do wewnętrznej struktury drzew pod mikroskopem. Jego zdaniem obecność sześciokąta potwierdza, że ​​układ ma charakter biologiczny.

Dlatego konkluduje, że po raz kolejny daliśmy się zwieść naukowemu konsensusowi, który miał trzymać nas w ciemności, jeśli chodzi o prawdziwą historię naszej planety – historię, w której na horyzoncie dominowały gigantyczne i prawdopodobnie czujące stworzenia podobne do drzew. Podczas katastrofalnego momentu w przeszłości na Ziemi drzewa te wymarły na całym świecie. Jedyne, co przypomina nam o ich istnieniu, to gigantyczne pnie, które nazywamy górami.

Określając wysokość tych spekulacyjnych drzew, Людин Рɣси używa wzoru zaczerpniętego z badań współczesnych drzew: wysokość drzewa jest zwykle 20 razy większa od średnicy jego podstawy. Kiedy ta formuła zostanie zastosowana do upadku Diabelskiej Wieży, dziwnej struktury w północno-wschodnim Wyoming, otrzymamy wysokość prawie 4 mil. Nigdy w przyjętej historii ziemi nie było tak dużego organizmu, z wyjątkiem kolonii grzybów, takich jak las grzybów miodowych w Górach Błękitnych w Oregonie. Dla porównania: najwyższym drzewem na świecie jest przybrzeżna sekwoja o imieniu Hyperion. Chociaż Hyperion jest rekordzistą i ma tylko 380 stóp wzrostu, jest to tylko punkcik w porównaniu z hipotetycznymi drzewami z dawnych czasów.

Pamiętaj, że nie były to te same rodzaje organizmów biologicznych, co współczesne drzewa. Podobnie jak wszystkie żyjące istoty na ziemi, drzewa są oparte na węglu, a kiedy umierają, ich składniki są ponownie wchłaniane do obiegu węgla. Ale góry są kamieniste, więc muszą mieć inne pochodzenie. Людин Рɣси twierdzi, że starożytne megadrzewa były organizmami na bazie krzemu. Po ich śmierci po prostu wydobywa się z nich kwarc, drugi najbardziej rozpowszechniony minerał w skorupie ziemskiej.

Pieńki drzew
Prowadzi to do interesującej właściwości zwanej piezoelektrycznością. Piezoelektryczność jest obecna w kryształach, takich jak kwarc lub w materiałach biologicznych, takich jak kości, białka, a nawet DNA i jest akumulacją ładunku elektrycznego, który występuje w wyniku naprężeń mechanicznych. Mówiąc najprościej, uderz lub ściśnij kryształ wystarczająco mocno, a wytworzy elektryczność. Pomyśl o zapalniczkach lub innych przenośnych iskrach. Teraz wyobraź sobie strukturę krystaliczną wysoką na kilka mil i po prostu wyobraź sobie napięcie powstające pod wpływem grawitacji.

Krzem odegrał ważną rolę w naszym własnym rozwoju technologicznym. bez nigo nie byłoby tranzystorów, mikroczipów ani komputerów. Gdy światło słoneczne jest głównym źródłem energii elektrycznej, te kryształowe drzewa mogłyby pełnić wiele funkcji, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej lub urządzenia komunikacyjne. Rosyjski teoretyk spiskowy nie mógł się powstrzymać od ustalenia związku między Diabelską Wieżą, o której mówi, że jest pozostałością po takim organizmie, a faktem, że zagrał w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia z 1977 roku. grał. Ponadto konstrukcja była kluczowym elementem fabuły i silnym przyciąganiem kosmitów.

Idea życia na bazie krzemu wywodzi się z hipotetycznej formy biochemii, w której atomy węgla są zastępowane atomami krzemu, ponieważ te dwa pierwiastki mają wiele właściwości chemicznych. Podobnie jak węgiel, krzem może tworzyć cząsteczki wystarczająco duże, aby przenosić i przekazywać informacje biologiczne. W przeciwieństwie do węgla, na krzemie nie powstają dziesiątki tysięcy związków organicznych. Aby hipotetyczne formy życia oparte na krzemie istniały i prosperowały, muszą być spełnione pewne warunki, warunki, które naukowcy z pewnością nigdy nie istniały na Ziemi.

Kryształowe drzewo
Chociaż dwutlenek krzemu lub kwarc (SiO4) występuje w dużych ilościach we Wszechświecie i na naszej planecie, po prostu nie może tu utrzymać życia. Musiałoby to zachować płynną postać, ale temperatura topnienia kwarcu wynosi 1650 stopni Celsjusza. Ziemia nigdy nie widziała tak wysokich temperatur powierzchniowych, nawet w erze hadisów, jej pierwszej epoce geologicznej, która trwała od 4,5 do 4 miliardów lat temu.

Hipoteza Людин Рɣси, choć może być romantyczna, nie wytrzyma, jeśli zostanie zbadana. Góry i płaskowyże, które dziś obserwujemy, powstały w wyniku zweryfikowanych i zaakceptowanych procesów geologicznych. Sześciokąt występuje zarówno w konstrukcjach organicznych, jak i mineralnych, ponieważ cząsteczki tworzą ze sobą wiązania. Nie zawsze jest to jasna wskazówka, że ​​został zaprojektowany inteligentnie lub organicznie.

https://news-for-friends.com/flat-earth-supporter-claims-mountains-sind-die-alten-ueberreste-gigantischer-siliziumbaeume/

2631
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *