Teoria luszu – Czy ludzkość jest plantacją energii?

Robert Allan Monroe

Robert Allan Monroe to amerykański parapsycholog, autor hipotezy OOBE (out of body experience). To również autorem teorii luszu, która wyjaśnia szokujący powód powstania ludzkości. Historię tę usłyszał rzekomo w trakcie jednej ze swoich niezwykłych wypraw.

Robert Allan Monroe

Czym jest lusz?

To hipotetyczna substancja, produkowana przez każdy żywy organizm na świecie (człowiek, zwierzę, czy roślina). Powstaje wskutek ruchu wibracyjnego w systemie węglowo-tlenowym. Wibracje te są odzwierciedleniem emocji. Czym silniejszych emocji doznajemy tym więcej luszu jest produkowane. Lusz produkuje każdy żywy organizm w zamkniętym systemie węglowo-tlenowym – Ogrodzie – Ziemi.

Kto założył “Ogród”?

Ogród założył kreator, Bóg, istota wyższa z innego wymiaru, planety lub świata, który rozpoczął hodowlę organizmów w środowisku węglowo-tlenowym. Ogród był inwestycją, w której produkowano lusz – substancję bardzo cenną w świecie Założyciela. Jej przeznaczenie nie jest dokładnie znane choć twierdzi się, że może to być pokarm lub używka. Przed założeniem ogrodu zbierano tylko lusz występujący naturalnie, jednak było go zbyt mało.

Pierwsza plantacja

Założyciel ogrodu zasiedlił ogród organizmami jednokomórkowymi, które żyły w środowisku wodnym. Stworzenia zamieszkujące ogród były zbyt drobne i żyły bardzo krótko. Produkowany lusz miał niską jakość, było go niewiele i musiał być destylowany. Lusz czerpany był tylko w momencie spożywania, a więc śmierci jednego z przedstawicieli hodowli.

Druga plantacja

Druga hodowla przebiegała w środowisku gazowym. Ze związków chemicznych o większej gęstości utworzone zostało stałe podłoże. Kreator wprowadził do Ogrodu rośliny, które były przystosowane do życia w środowisko lądowo-gazowym. Kreator zasadził niezliczone ilości egzemplarzy nowych odmian. Niektóre z nich były tysiące razy większe i miały bardzie j złożoną budowę od organizmów z pierwszej hodowli. Produkowały one więcej luszu, lecz dalej ta ilość nie zaspokajała potrzeb Stwórcy. Aby przyspieszyć rozmnażanie się roślin kreator wywołał gwałtowne ruchy wibracyjne w powłoce gazowej. Jednocześnie proces ten pomagał w zbieraniu luszu.

Trzecia plantacja

Kreator wprowadził istoty mobilne wytwarzające jeszcze więcej luszu i które żywiły się przedstawicielami drugiej hodowli – roślinami. Lusz był dodatkowo wytwarzany przez rośliny, które w chwili śmierci go uwalniały. Jednakże organizmy te były bardzo duże, długowieczne i niemal doszczętnie zniszczyły populację drugiej hodowli, zaburzając równowagę Ogrodu. Przedstawicielom drugiej i trzeciej hodowli groziła zagłada.

Zaczęło brakować okazów z drugiej generacji, wobec czego zapotrzebowanie energetyczne okazów mobilnych z trzeciej generacji nie było zaspokajane. Częstą była sytuacja, gdzie dwa okazy z trzeciej generacji chciały zjeść tę samą roślinę. Prowadziło to do konfliktu i walki pomiędzy istotami mobilnymi. Okazało się, iż w sytuacji, gdy przedstawiciele hodowli walczyli między sobą o pożywienie lusz produkowany był w sporych ilościach i cechowała go bardzo dobra jakość. Kreator obserwując tę regułę wyjął okazy z pierwszej hodowli z części Ogrodu o płynnym środowisku i przystosował je do życia w środowisku gazowym. Jednak wprowadził pewną zmianę nowe istoty mobilne był mniejsze i miały się żywić innymi istotami mobilnymi. Z jednej strony rozwiązało to problem nadmiernej populacji z drugiej zaś wpływało na produkcję dobrego luszu.

Czwarta plantacja

Kreator zmniejszył znacząco rozmiary okazów i zwiększył ich szybkość. Doszedł bowiem do wniosku, że istoty poruszające się szybciej łatwiej popadną w konflikty i tym samym zwiększy się produkcja luszu. Podjął decyzję o całkowitym unicestwieniu istot z trzeciej generacji. Zmienił wygląd osobników z pierwszej hodowli, nadając im bogactwo kształtów i rozmiarów. Powstały więc osobniki, dla których źródłem energii były osobniki drugiej generacji, jak również takie, które żywiły się zmodyfikowanymi istotami z pierwszej hodowli.

Wszystkie osobniki zostały wyposażone w pomysłowe akcesoria ułatwiające walkę. Szybkość poruszania się pozwalała na wymknięcie się wrogowi, barwy ochronne miały na celu zmylenie przeciwnika, narządy służące do wykrywania niebezpieczeństwa lub niezwykle twarde wyrostki do chwytania, przebijania i rozszarpywania wroga. Wszystko to ułatwiało walkę i przedłużało czas jej trwania, a w konsekwencji zwiększało wydzielanie luszu.

Stworzenie człowieka

W ramach eksperymentu kreator stworzył słabą i niedołężną odmianę istoty mobilnej, która mogła spożywać zarówno przedstawicieli drugiej jak i zmodyfikowanej pierwszej generacji. Kreator wprowadził w te istoty większą chęć przetrwania więc umieścił w nich cząstkę swej istoty. Istoty te cechowała nieustanna ruchliwość. Ich dążenie do zaspokojenia potrzeb energetycznych poprzez pożywienie nie było jedyną siłą pobudzającą do ustawicznej aktywności, co przyczyniało się do produkcji wysokogatunkowego luszu. Czwarta hodowla przynosiła obfite zbiory luszu działając bez zarzutu.

Plantacja generowała duży dochód i cieszyła z się zainteresowaniem kreatorów innych ogrodów, którzy przyjeżdżali po próbki luszu z tej plantacji. W pewnym momencie kreator Ogrodu zauważył, że organizmy z czwartej hodowli wytwarzają czasem lusz o bardzo dobrej jakości. Było to związane z niezaspokajanymi potrzebami z wyższego poziomu wibracyjnego niż potrzeby zmysłowe. Wraz z wzrostem poziomu niezaspokojenia wzrastała ilość produkowanego luszu.

Kreator dokonał więc modyfikacji w stworzeniach czwartej generacji i rozdzielił gatunek na dwie połowy, dwie płcie: kobiety i mężczyzny, którzy cechowali się innym sposobem myślenia i odczuwania. Tym samym zwiększona została przewaga tego gatunku nad innymi. Nadzorca dbał o to by w ogrodzie produkowany był wysokogatunkowy lusz w możliwie jak największych ilościach. Wprowadził więc w świat ludzi takie narzędzia jak miłość, przyjaźń, nienawiść, religia, wolność, rodzina, narodowość, moda, itd. Wszystko to wpływało pozytywnie na produkcję wysokiej jakości luszu.

Najwyższej jakości lusz powstawał właśnie, gdy organizmy doświadczały silnych emocji: miłości, nienawiści, czy strachu. Nie liczył się tu rodzaj przeżywanych emocji lecz intensywność. Nie miało więc znaczenia czy były to emocje pozytywne czy negatywne. W zasadzie kreator rozdzielił stworzenia czwartej generacji na dwie płcie, gdyż zauważył, że poczucie samotności, jest jedną z najintensywniejszych emocji, w trackie doświadczania której wytwarzany był lusz w najczystszej postaci. Podzielenie istot na dwie części spowodowało u nich trwałe poczucie osamotnienia.

Nadzorcy Ogrodu

Kreator chciał utrzymać równowagę w Ogrodzie, by zło i dobro się uzupełniało, co wpływało na optymalną produkcję luszu. W tym celu ustanowił specjalnych nadzorców, których dodatkowym zadaniem było zbieranie i przesyłanie luszu w miejsce przeznaczenia. Nadzorcy gromadzący i czuwający nad produkcją luszu z pozytywnych emocji to Anioły, zaś nad wytwarzaniem i gromadzeniem luszu z negatywnych emocji czuwają istoty demoniczne.

Zarówno anioły jak i demony pełnią tę samą rolę i niczym się nie różnią. Dla nich jesteśmy tylko okazami w hodowli, które produkują potrzebny im lusz. Nadzory sterują konfliktami, katastrofami na świecie. Wojny, kataklizmy czy epidemie są dla nich czasem wielkich żniw. Wówczas produkcja luszu jest największa i ma wtedy najlepszą jakość.

Czy teoria luszu wyjaśnia nasze istnienie?

Teoria luszu stanowi kompilację wielu różnych teorii dotyczących powstania życia na Ziemi zaczerpniętych z religii oraz nauki. W Piśmie Świętym Bóg daje ludziom cząstkę samego siebie. Jest kreatorem, stwórcą, który miał moc uśmiercania życia na Ziemi np. w historii o potopie. Z drugiej strony troszczy się o ludzi, uczy nas miłości. Wykonawcami jego woli są aniołowie – nadzorcy. Inne elementy są odzwierciedleniem teorii ewolucji i wielkich wymierań na Ziemi. Nawet Darwin nie potrafił znaleźć brakującego ogniwa w ewolucji. Teoria ta mogłaby również wyjaśniać zagładę dinozaurów czy Atlantów, czy gwałtownego zniknięcia wielkich cywilizacji z terenu dzisiejszego Meksyku.

Czy jesteśmy tylko pożywką dla istot wyższego rzędu? Czy Kreator naszego świata zainteresowany jest tylko produkowanym przez nas luszem?

965
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *