„Szczepienie koronowe” – zaprogramowana autodestrukcja – ciała

Jak „szczepienie” mRNA powoduje, że układ odpornościowy atakuje własne ciało?

NRD. Christian Fiala
Lekarz ogólny, specjalista ginekologii i położnictwa, szkolenie z medycyny tropikalnej
christian.fiala@aon.at
9.12.2021
Inicjatywa na rzecz informacji o koronie opartej na dowodach,  www.initiative-corona.info

„Przyjazny ogień”

Tylko dzięki naszemu układowi odpornościowemu możemy żyć w świecie pełnym bakterii, wirusów i innych patogenów. Skutecznie chroni nas przed patogenami. Gdy tylko patogen lub obca komórka dostanie się do naszego organizmu, układ odpornościowy rozpoznaje je na podstawie właściwości na powierzchni komórki, tzw. antygenów, i niszczy komórkę, która nosi te antygeny.

Ta zasada jest stosowana w szczepionkach. Aby to zrobić, patogen jest zwykle osłabiany lub zabijany, aby nie mógł już powodować infekcji. Jednak jego właściwości, antygeny, pozostają na powierzchni komórki. W ten sposób osłabiony lub zabity patogen może nadal być rozpoznawany przez układ odpornościowy jako obcy, jeśli zostanie wprowadzony do organizmu. Prowadzi to do zniszczenia patogenu lub komórki uznanej za obcą.

Istotną cechą układu odpornościowego jest ścisłe rozróżnienie między komórkami własnymi i obcymi. To jedyny sposób na zdrowe życie. To właśnie to fundamentalne rozróżnienie i podstawa życia zostaje wywrócone do góry nogami za pomocą zastrzyku, który jest obecnie propagowany jako „szczepienie koronowe”. Często cytowane białka kolczaste są cechą wyróżniającą wirusa koronowego, antygenu. Kiedy
koronawirus dostanie się do organizmu, układ odpornościowy rozpoznaje intruza na podstawie antygenu i niszczy wirusa lub te komórki, które już zostały zakażone wirusem.

Dzięki „szczepieniu” mRNA Corona, komórki organizmu są po raz pierwszy w historii świadomie zaprogramowane u zdrowych ludzi przy użyciu mRNA w taki sposób, że prezentują białko kolczaste jako (obcy) antygen na ich powierzchni komórki, mimo że są całkowicie zdrowy i wcale nie zainfekowany wirusem. Mechanizm działania „szczepienia koronowego” polega na nieprawidłowym oznaczeniu zdrowych komórek we własnym ciele jako obcych.

Układ odpornościowy reaguje natychmiast, rozpoznaje antygen jako obcy, tworzy przeciwko niemu przeciwciała i niszczy białko kolce, niszcząc komórkę niosącą to białko kolca.1,2

Oznacza to, że „szczepienie koronowe” oszukuje nasz układ odpornościowy i powoduje, że atakuje i niszczy nasze własne zdrowe komórki. W wojsku określa się to mianem „przyjacielskiego ognia”, gdy żołnierze atakują własne oddziały.

To zniesienie ścisłej granicy między obcym a jaźnią jest fundamentalnym zagrożeniem nie tylko dla naszego zdrowia, ale także dla naszego przetrwania. Znamy tę sytuację z rzadkimi chorobami autoimmunologicznymi. Są one zwykle trudne, a nawet mogą być śmiertelne.

Dawka sprawia, że ​​trucizna

Aby móc lepiej oszacować niebezpieczeństwo „szczepienia koronowego”, ważne jest, aby wiedzieć, ile mRNA podaje się wraz z dawką szczepionki lub ile komórek ciała jest stymulowanych do produkcji białka kolczastego, a tym samym do zniszczenia przez uwolnienie własnego systemu odpornościowego. Niestety nie ma informacji od producenta w tym zakresie, a ta ważna informacja nie jest również wymieniona w badaniach homologacyjnych. Istnieje jedynie naukowa ocena liczby cząstek, w których transportowane jest mRNA, tak zwanych nanocząstek lipidowych.

3 Według tego jeden zastrzyk zawiera niewyobrażalną liczbę około 2 bilionów cząstek. To jest wypisane 2 000 000 000 000 lub 2000 miliardów cząstek. Można teraz założyć, że nie każda cząsteczka dociera do zdrowej komórki i że na niektóre komórki organizmu wpływa kilka cząsteczek. Ponadto nie wszystkie cząstki mogą być w pełni funkcjonalne.

Niemniej jednak ta niewyobrażalnie duża liczba cząstek zaprogramowanych do niszczenia zdrowych komórek ciała jest niezwykle istotna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ludzkie ciało składa się z około 37 bilionów komórek.

Biorąc pod uwagę nieobliczalne zagrożenia związane z tą nową technologią, należy zauważyć, że szczepienie przeciwko nowemu koronawirusowi można by również wykonać przy użyciu poprzedniej i sprawdzonej technologii z atenuowanym patogenem.

Które narządy uszkadza korona „szczepionka”?

„Szczepienie koronowe” jest zaprogramowane w taki sposób, że układ odpornościowy niszczy komórki wytwarzające białko kolczaste i oferuje je na powierzchni komórki. Ale w jakich organach to się dzieje?

Odpowiedź na to można znaleźć m.in. w doświadczeniach na zwierzętach przeprowadzonych przez producenta szczepionek BionTech/Pfizer, które zostały przedłożone japońskim władzom ds. zdrowia.4 Schemat białka kolczastego można znaleźć na segmencie genu, tzw. zwany mRNA. Ponieważ jednak segmenty genów są bardzo podatne i łatwo pękają poza komórką, są osadzane w bardzo małych kulkach tłuszczu, tak zwanych nanocząsteczkach lipidowych, do „szczepienia koronowego”. Po wstrzyknięciu szybko przenikają do krwi, a następnie do komórek organizmu, tak że po godzinie połowa z nich została rozprowadzona po całym organizmie.

We wspomnianym powyżej doświadczeniu na zwierzętach nanocząsteczki lipidów zostały wykryte we wszystkich narządach5, zgodnie z oczekiwaniami, zwłaszcza w wątrobie. Jednak wykryto je również w mózgu, co pokazuje, że były w stanie przekroczyć bardzo skuteczną barierę krew-mózg. Zostały one również wykryte w jajnikach i jądrach, co również pokazuje, że były również w stanie przekroczyć barierę jąder krwi. Zgodnie z czysto losowym rozproszeniem nanocząstek lipidów w organizmie, komórki organizmu w odpowiednich narządach tworzą białko kolce. To może wyjaśniać, dlaczego bardzo liczne skutki uboczne i uszkodzenia poszczepienne są również losowo rozmieszczone w wielu narządach i, w zależności od ich nasilenia, mogą również być śmiertelne. 6.7.8

Ponieważ nanocząsteczki lipidów są rozprowadzane w organizmie wraz z krwią, dotyczy to przede wszystkim komórek wyściełających naczynia krwionośne, tak zwanych komórek śródbłonka.

To wyjaśnia liczne zakrzepy krwi (zakrzepy lub zatory), które zaobserwowano w wyniku „szczepienia koronowego”. Zachodzą one między innymi w mózgu i prowadzą tam do częściowo nieodwracalnych uszkodzeń. Jest to szczególnie niepokojące, nie tylko dlatego, że mózg jest centralnym narządem, ale także dlatego, że pokazuje, że „szczepienie koroną” uszkadza nawet narządy oddzielone od układu odpornościowego specjalną barierą, takie jak mózg i jądra.

Nieukierunkowany i czysto losowy rozkład mRNA w organizmie, a tym samym losowy rozkład niszczenia komórek ciała wywołany „szczepieniem koronowym”, można porównać do strzelania ze strzelby do stada ptaków. Nie wiesz, ile ptaków spotkasz, ale są szanse, że zabijesz kilka ptaków.

Wspomaganie szczepień – wystarczy to za mało

W przeciwieństwie do większości innych szczepień, „szczepienie koronowe” jest zaprojektowane przez rząd lub władze zdrowotne w taki sposób, że musi być powtarzane w krótkich odstępach czasu. W rozporządzeniach Ministra Zdrowia na przykład zapisano, że szczepienie traci ważność po 270 dniach (9 miesięcy), a osoby zaszczepione są wówczas uznawane za nieszczepione10. Ponadto rząd ma już 40 milionów dawek szczepionek. przez następne dwa lata (2022 i 2023) zamówiono 9 mln mieszkańców.11

W konsekwencji ogłoszono szczepienie przypominające na jesień 2021 r. dla wszystkich, którzy są już w pełni zaszczepieni.12 W innych krajach, takich jak Izrael, duża część populacji została już zaszczepiona po raz trzeci13.

Powstaje zatem pytanie, jaki wpływ na organizm ma powtarzane wstrzyknięcie?

Nasz układ odpornościowy jest zdolny do uczenia się. Jeśli patogen wniknie do organizmu po raz pierwszy, jest natychmiast rozpoznawany jako obcy, ale wytworzenie środków obronnych i zniszczenie patogenu trwa kilka dni. W tym czasie patogen przez krótki czas ma przewagę, dlatego chorujemy. Dopiero po kilku dniach układ odpornościowy jest wystarczająco silny, aby zniszczyć patogen i stajemy się zdrowi.

Na szczęście układ odpornościowy zapamiętuje „wygląd” patogenu lub jego właściwości antygenowe i przy ponownym kontakcie aktywuje się znacznie szybciej i znacznie silniej. Ta silna obrona we wszystkich dalszych kontaktach chroni nas, nie chorujemy ponownie, ale jesteśmy odporni.

Ten ważny mechanizm zachodzi również z każdym kolejnym „szczepieniem koronowym”.

Jednak potężna reakcja układu odpornościowego przy każdym kolejnym wstrzyknięciu nie jest skierowana przeciwko patogenowi, ale przeciwko naszym zdrowym komórkom organizmu. Dzięki znakowaniu białkiem kolczastym układ odpornościowy ponownie uważa komórki organizmu za patogen, który należy zniszczyć. Jest jednak lepiej przygotowany i znacznie mocniejszy do drugiego zastrzyku i do wszystkich kolejnych zastrzyków. Oznacza to, że przy wszystkich kolejnych wstrzyknięciach komórki ciała są niszczone jeszcze skuteczniej niż przy pierwszym wstrzyknięciu.

Ta zdolność pamięciowa układu odpornościowego, która jest ważna dla naszego przetrwania, staje się więc niebezpieczną bronią przeciwko nam samym, ponieważ z każdym kolejnym wstrzyknięciem jest wymierzona przeciwko komórkom naszego ciała. Zamiast unieszkodliwiania obcych patogenów, komórki organizmu wytwarzające białko kolce są niszczone.

Każda kolejna iniekcja „szczepienia koronowego” niesie zatem duże ryzyko. Podobnie jak w przypadku pierwszego wstrzyknięcia, zdrowe komórki organizmu również są niszczone przy wszystkich kolejnych wstrzyknięciach, ale w znacznie większym stopniu, ponieważ układ odpornościowy jest przygotowany i dlatego może znacznie zniszczyć komórki wydajniej, które produkują białko kolce.

Odpowiada to obserwacji, że przy drugim szczepieniu pojawiają się coraz cięższe powikłania po szczepieniu. To samo dotyczy osób, które w przeszłości przeszły infekcję koronową, wyzdrowiały i nadal otrzymują „szczepienie koronowe”. 14,15,16,17

Pozostając przy powyższym przykładzie ze strzelbą i stadem ptaków: jeśli często strzelasz do stada ptaków, nie wiesz, w co trafiasz, ale z każdym nowym strzałem liczba ptaków maleje – aż w końcu nie ma więcej stada ptaków.

Jednak ten mechanizm działania oznacza również, że osoby, które zostały już zaszczepione, mogą opuścić cykl szczepień w dowolnym momencie i dlatego jest bardzo prawdopodobne, że unikną dalszych zagrożeń dla zdrowia.

wniosek

Rzeczywisty upadek ludzkości nie polega na chęci zdobycia wiedzy, ale na wykorzystaniu wiedzy do zniesienia istotnej separacji między obcymi patogenami a własnymi komórkami organizmu. Dzięki „szczepieniu koronowym” mRNA niewyobrażalnie duża liczba zdrowych komórek endogennych jest specyficznie oznaczona jako obca dla białka kolczastego, a tym samym uwolniona do zniszczenia przez własny układ odpornościowy.

epilog

Opisane procesy stanowią podstawową wiedzę medyczną i są dobrze znane. Tym bardziej jest zatem niepokojące, że te ważne aspekty praktycznie nie istnieją w dyskursie akademickim i publicznym.

Dalsze informacje na temat „szczepienia koronowego” podsumowano w następującym artykule:
10 powodów przeciwko szczepieniu,
www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/10_Gruende_gegen_Injection.pdf

Wkład online pod adresem: www.initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Corona_Imfung_final.pdf

2247
ZRODLO ARTYKULU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *