Wielki Reset jest testowany w Oregonie!

Ustawodawcy z Oregonu rozważają obecnie projekt ustawy zezwalającej na zajęcie, używanie lub posiadanie własności prywatnej w stanie wyjątkowym. Jeśli zostanie adoptowana, ich gubernator Kate Brown ma pełną władzę nad swoimi obywatelami. 
Ten nowy projekt o kryptonimie  HB  2239  ma na celu „rozszerzenie uprawnień gubernatora w zakresie korzystania z własności prywatnej w stanie wyjątkowym”. Niektóre środki już istnieją, ale a priori nie są już wystarczające. Wymagany stan wyjątkowy. 

Krótko mówiąc, HB 2239 podaje następujące sugestie:

Ilekroć gubernator ogłasza stan wyjątkowy, może wydawać, zmieniać i egzekwować przepisy i regulacje w celu:

1) kontrolować, ograniczać i regulować użycie, sprzedaż lub dystrybucję żywności, paliwa, odzieży i innych produktów, materiałów, towarów i usług poprzez racjonowanie, zamrażanie, stosowanie kontyngentów, zakazywanie wysyłki, ustalanie cen, przydział lub w inny sposób ;

2) wyznaczanie i kierowanie działaniami związanymi z użytkowaniem, konserwacją, odzyskiwaniem i zapobieganiem odpadom materiałowym, usługowym i roślinnym, w tym między innymi zakładami produkcyjnymi, transportowymi, energetycznymi i komunikacyjnymi; Szkolenie i zapewnienie siły roboczej, korzystanie z obiektów przemysłowych, opieka zdrowotna i medyczna, żywienie, mieszkalnictwo, rehabilitacja, edukacja, opieka społeczna, opieka nad dziećmi, rekreacja, ochrona konsumentów i inne podstawowe potrzeby cywilne; 

3) podejmuje inne działania, w tym zajęcie, używanie lub posiadanie nieruchomości lub mienia osobistego… ”(  źródło  )

Podsumowując, HB 2239 dałoby gubernatorowi Brownowi pełną władzę nad tym, co powinno i może być przejęte, kiedy i jak tego użyć.
Kate Brown niedawno przedłużyła stan wyjątkowy do marca 2021 r. – 1882 zgonów spowodowanych przez Covid na 4,26 mln mieszkańców wydawało się to uzasadniać. Zarzuca się jej również, że stosowała taktykę zastraszania wobec firm, które nie wykonywały rozkazów. Ogłaszając stan wyjątkowy, może przejąć kontrolę nad dowolną własnością prywatną: szpitalami, domami, firmami, a nawet świętą prywatną bronią.

Wielki Reset jest testowany w Oregonie! 
Gdy znany jest plan Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (WEF), działania rządu i środki zdrowotne postrzegane jako absurdalne stają się spójne. Oto,  co zapowiadają  Klaus Schwab i książę Karol, jego założyciele   :
„Żaden przemysł ani biznes nie zostanie oszczędzony”.
„Wzmocni się kontrola publiczna nad prywatnymi firmami”.

A zatem wymuszenie zaniku własności prywatnej jest światowym zamachem   . Stan (z największą fortuną na szczycie, BlackRock, Bill Gates, Zuckerberg …) będzie jedynym właścicielem.
„Gdyby prognoza WEF się spełniła, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje podstawowe potrzeby od państwa, które byłoby jedynym właścicielem wszystkich nieruchomości. Dostawa towarów byłaby racjonowana zgodnie z systemem punktów kredytu społecznego ”- napisał dr hab. Antony Mueller, niemiecki profesor ekonomii w Mises Institute. 
Jeśli proponowana ustawa Kate Brown zostanie przyjęta i wyegzekwowana, zdehumanizowana przyszłość planety rozpocznie się w Oregonie 

Audycja Isabelle i Jacqueline dla „Le Média en 4-4-2”: 
https://lemediaen442.fr/le-grand-reset-va-etre-teste-en-oregon/

3544

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *